FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Formació

Cursos de promoció

Els Cursos de Promoció estàn destinats als socis de les entitats federades per formar-se en les diferents disciplines i modalitats dels esports de muntanya.

Per donar a conèixer i promocionar les disciplines i modalitats esportives de la FEEC, l’Àrea de Formació i ECAM, posa a disposició de les entitats federades els Cursos de Promoció.

Aquests cursos amb preus econòmics poder ser monogràfics , jornades  o cursos d’un a dos caps de setmana amb diferents temàtiques com l’escalada, el descens de barrancs, la seguretat o la marxa nòrdica entre d’altres, com a eix central.  

Per poder fer la sol·licitud, l’entitat s’ha de posar en contacte amb el representant de formació de la seva vegueria, qui serà l’encarregat de fer el repartiment i de donar informació sobre els cursos disponibles així com les tarifes vigents.

Alguns dels cursos promocionats:

Alguns dels monogràfics:

  • Escalada Esportiva
  • Excursionisme hivernal
  • Progressió per crestes
  • Vies ferrades
  • Primers Auxilis
  • Seguretat i Primers Auxilis a la muntanya
  • Marxa Nòrdica

Algunes jornades:

  • Recerca de víctimes d’allaus (ARVA)
  • GPS inicial i avançat
  • Tècniques de bicicleta de muntanya

Perquè el curs pugui tenir un bon funcionament, el director haurà de ser tècnic, membre ECAM, federat i amb la titulació necessària per impartir el curs. A més, disposarà d’uns continguts elaborats per l’ECAM per garantir la igualtat del procediment.

El director del curs estarà en contacte amb l’entitat per pactar les dates de la realització d’aquest i la FEEC serà l’encarregada de fer el díptic informatiu per a la publicitat pels socis de l’entitat.

Les entitats i els directors rebran tota la documentació per fer la sol·licitud, les inscripcions i el seu tancament. A més a més, aquelles dones que facin la inscripció d’algun curs de promoció, optaran a la subvenció de Dona i Esport.