FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Esports de muntanya

Escalada esportiva

L'escalada és una pràctica esportiva que, en la modalitat clàssica, consisteix a pujar o recórrer parets de roca, vessants escarpades o altres relleus naturals caracteritzats per la seva verticalitat, emprant mitjans d'assegurament recuperables en gairebé la seva totalitat i la possibilitat en la seva progressió d'utilitzar mitjans artificials.   Consta també d'una modalitat esportiva que consisteix a pujar o recórrer parets proveïdes de vies equipades amb assegurances col·locats fixos a la paret per garantir la seguretat de l'escalador.

Patrocinador

La seva principal particularitat és que l’escalada es realitza únicament utilitzant el relleu natural de la roca per progressar (rotpunkt), sense que l’esportista s’aturi o caigui, en termes d’escalada a l’Rotpunkt.

L’escalada esportiva busca la màxima dificultat de moviments per la qual cosa requereix, per part de l’escalador, una intensa preparació prèvia. Sobre el terreny natural s’ “obren” unes vies que marquen el camí de l’ascensió.

Per obrir una via el aperturista recorre el camí per primera vegada, preparant amb productes especials i assegurant. Un cop finalitzat aquest treball l’escalador ha de superar-la en Rotpunkt, llavors la via queda “encadenada” i l’esportista li assigna un nivell de dificultat.

En l’escalada, la dificultat d’una via es marca per la combinació de diversos factors: la inclinació de la paret, la mida i forma de les preses, la distància entre elles, els punts de repòs i el nombre total de moviments.

Calendari de proves FEEC

Selecció catalana d’escalada esportiva

Centre de tecnificació

CTEEC – Escalada esportiva