FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Fem muntanya

/

Seguretat

Comitè de Seguretat i Salut

COMITÈ DE SEGURETAT FEEC

La nostra finalitat principal és promoure i coordinar mesures i desenvolupar accions per sensibilitzar al col·lectiu d’usuaris de la muntanya (esportivament, lúdicament o culturalment) i la societat en general per tal de reduir, entre tots, els accidents de muntanya.

Objectius

 • La prevenció dels accidents en els esports de muntanya, en les modalitats contemplades per la FEEC, directament o indirectament, per mitjà d’accions i activitats pròpies o en col·laboració amb ens públics o privats.
 • La investigació de la sinistralitat de l’àmbit de muntanya, mitjançant l’estudi dels factors que intervenen en accidents e incidents.
 • Educació i formació en prevenció, promovent programes educatius des de la infància i joventut, desenvolupant i avaluant accions formatives específiques en els diferents grups practicants dels esports de muntanya.
 • Promoció d’una cultura de Muntanya Segura per mitjà de plans i accions dins l’àmbit federatiu i de la societat en general.
 • Compromís social, sensibilitzant a tots els agents socials per aconseguir una consciència de seguretat i de les conseqüències i gravetat dels accidents en muntanya, generant accions per prevenir i minimitzar la sinistralitat.

Qui som?

El Comitè de Seguretat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) és un equip de persones que depenen de la Junta Directiva, que coordina i desenvolupa totes les qüestions relacionades amb la Seguretat i la Prevenció en Muntanya dins l’àmbit de la FEEC, de forma transversal entre les diferents àrees i comitès, així com en les relacions amb tercers d’aquestes competències.

Què fem?

Línies d’actuació

 • Investigació i estudis: investigació dels diferents factors i conductes de risc dels esportistes i usuaris de muntanya, col·laborant activament amb entitats i organismes implicats amb la Seguretat en Muntanya en el seus diferents àmbits, tant esportista com professional, lúdic o cultural (administracions, empreses, associacions…)
 • Plans de Prevenció, específics de l’àmbit federatiu com de col·lectius relacionats i societat en general.
 • Estudi i seguiment d’informació, senyalitzacions, panels informatius i qualsevol mitjà d’informació relacionat amb la Prevenció i Seguretat en Muntanya.
 • Estudi i seguiment dels accidents i incidents dels quals es tingui coneixement, establint col·laboració amb organitzacions que puguin facilitar i ampliar les dades relacionades amb la sinistralitat en muntanya (Bombers, Mossos d’Esquadra, …).
 • Investigació i estudi dels diferents factors i conductes de risc en muntanya, i col·laboració amb ens que comparteixin l’estudi d’aquests.
 • Elaboració de programes i materials d’educació i formació, des de la base a la tecnificació, adaptant-se especialment a la necessitat de les entitats que conformen la FEEC.
 • Divulgació i difusió de campanyes, programes i accions de sensibilització i prevenció.
 • Promoció de publicacions divulgatives i tècniques, activitats i accions relacionades amb la Prevenció i Seguretat en Muntanya.
 • Promoció de jornades, congressos i reunions d’experts en la matèria, així com col·laboracions amb ens amb competències en Prevenció i Seguretat en Muntanya.

Altres accions.

 • Promoure col·laboracions amb persones o entitats que treballin o estudiïn en pro de la Seguretat en Muntanya.
 • Creació d’un premi o menció pública per reconèixer la tasca social i aportacions a la investigació en matèria de Seguretat en Muntanya.