FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Fem muntanya

/

Seguretat

Comitè de Seguretat i Salut

COMITÈ DE SEGURETAT FEEC

La nostra finalitat principal és promoure i coordinar mesures i desenvolupar accions per sensibilitzar al col·lectiu d’usuaris de la muntanya (esportivament, lúdicament o culturalment) i la societat en general per tal de reduir, entre tots, els accidents de muntanya.

Objectius

 • La prevenció dels accidents en els esports de muntanya, en les modalitats contemplades per la FEEC, directament o indirectament, per mitjà d’accions i activitats pròpies o en col·laboració amb ens públics o privats.
 • La investigació de la sinistralitat de l’àmbit de muntanya, mitjançant l’estudi dels factors que intervenen en accidents e incidents.
 • Educació i formació en prevenció, promovent programes educatius des de la infància i joventut, desenvolupant i avaluant accions formatives específiques en els diferents grups practicants dels esports de muntanya.
 • Promoció d’una cultura de Muntanya Segura per mitjà de plans i accions dins l’àmbit federatiu i de la societat en general.
 • Compromís social, sensibilitzant a tots els agents socials per aconseguir una consciència de seguretat i de les conseqüències i gravetat dels accidents en muntanya, generant accions per prevenir i minimitzar la sinistralitat.

Qui som?

El Comitè de Seguretat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) és un equip de persones que depenen de la Junta Directiva, que coordina i desenvolupa totes les qüestions relacionades amb la Seguretat i la Prevenció en Muntanya dins l’àmbit de la FEEC, de forma transversal entre les diferents àrees i comitès, així com en les relacions amb tercers d’aquestes competències.

Què fem?

Línies d’actuació

 • Investigació i estudis: investigació dels diferents factors i conductes de risc dels esportistes i usuaris de muntanya, col·laborant activament amb entitats i organismes implicats amb la Seguretat en Muntanya en el seus diferents àmbits, tant esportista com professional, lúdic o cultural (administracions, empreses, associacions…)
 • Plans de Prevenció, específics de l’àmbit federatiu com de col·lectius relacionats i societat en general.
 • Estudi i seguiment d’informació, senyalitzacions, panels informatius i qualsevol mitjà d’informació relacionat amb la Prevenció i Seguretat en Muntanya.
 • Estudi i seguiment dels accidents i incidents dels quals es tingui coneixement, establint col·laboració amb organitzacions que puguin facilitar i ampliar les dades relacionades amb la sinistralitat en muntanya (Bombers, Mossos d’Esquadra, …).
 • Investigació i estudi dels diferents factors i conductes de risc en muntanya, i col·laboració amb ens que comparteixin l’estudi d’aquests.
 • Elaboració de programes i materials d’educació i formació, des de la base a la tecnificació, adaptant-se especialment a la necessitat de les entitats que conformen la FEEC.
 • Divulgació i difusió de campanyes, programes i accions de sensibilització i prevenció.
 • Promoció de publicacions divulgatives i tècniques, activitats i accions relacionades amb la Prevenció i Seguretat en Muntanya.
 • Promoció de jornades, congressos i reunions d’experts en la matèria, així com col·laboracions amb ens amb competències en Prevenció i Seguretat en Muntanya.

Altres accions.

 • Promoure col·laboracions amb persones o entitats que treballin o estudiïn en pro de la Seguretat en Muntanya.
 • Creació d’un premi o menció pública per reconèixer la tasca social i aportacions a la investigació en matèria de Seguretat en Muntanya.

 

COMITÈ MÈDIC DE LA FEEC

El comitè mèdic de la FEEC és l’encarregat de vetllar per la salut dels esportistes de les diferents modalitats i disciplines que gestiona la FEEC. Aquest comitè és el responsable del compliment en matèria de salut esportiva en els diferents reglaments així com efectuar els dictàmens corresponents.

 • Dr. Daniel Brotons – Metge
 • Salvador Sarrà – Metge
 • Nunci Español – Metgessa
 • Josep Maria Silvestre – Cap de l’Àrea de Seguretat i Salut FEEC
 • Antoni Massagué – Director Esportiu FEEC
 • Albert Pendón – Cap de l’Àrea Inclusiva FEEC
 • Jordi Merino – President

Representants disciplines esportives:

 • Marc Pinsach – Esquí de Muntanya
 • Pere Rullan – Curses per Muntanya
 • Quim Hernández – Escalada
 • Pedro Bonias – Caminades de Resistència
 • Josep Maria Silvestre – Marxa Aquàtica
 • Sergi Garcia – Marxa Nòrdica

Consultors: 

 • Jordi Canals – Consultor tècnic
 • Enric Subirats – Metge consultor metge
 • Laura Robles – Metgessa consultora de salut