FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Fem muntanya

/

Refugis

Comitè Català de Refugis

El Comitè Català de Refugis és un dels òrgans tècnics de la FEEC, tal i com es recull als Estatuts de la Federació, concretament en l’annex 2. Els òrgans tècnics són les organitzacions de la Junta Directiva de la FEEC especialitzades en temes concrets que tenen una sèrie de funcions. En el cas concret del CCR són els següents:

– Efectuar tasques d’assessorament de tot tipus.

– Emetre dictàmens tècnics.

– Informar a la Junta Directiva de la FEEC, a través de l’Àrea de Territori, dels acords a que s’arribi.

– Efectuar les possibles tasques que pugui encomanar l’Àrea de Territori o la Junta Directiva de la FEEC.

Membres:

  • Josep Casanovas: President
  • Ramon Tornero: Vocal primer
  • Joan Batet: Vocal
  • Elena Blanco: Vocal
  • Adrià Casajuana: Assessor extern
  • Josep Llusà: Secretari