FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Qui som

Què és la FEEC

Al servei de la muntanya des del 1920

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), també anomenada Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada (FCAE), té els seus orígens el 1920, i és l’òrgan que agrupa els clubs i entitats excursionistes de Catalunya, i que treballa per oferir serveis a aquestes entitats i per extensió a tots els practicants de les disciplines esportives lligades a l’excursionisme, l’alpinisme i als seus aspectes culturals.

La FEEC ostenta la representació de l’excursionisme català davant de qualsevol organisme públic o privat.

 

ÒRGANS TÈCNICS

Els òrgans tècnics de la FEEC es dediquen a àrees específiques en coordinació amb les entitats excursionistes, segons les demandes i necessitats d’aquestes: calendari de competicions, reglaments, jornades, preparació d’equips de competició, entre d’altres…

 • Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM)
 • Comitè Català d’Escalada Esportiva
 • Comitè Català d’Esquí de Muntanya
 • Comitè Català de Marxes
 • Comitè Català de Refugis
 • Comitè Català de Senders
 • Comitè Català de Descens de Barrancs
 • Comitè Català de Raquetes de Neu
 • Comitè Català de Raids d’Esports de Muntanya
 • Comitè Català de Curses per Muntanya
 • Comitè Català d’Escoles de Trail
 • Comitè Català de Marxa Nòrdica
 • Comitè Català de Marxa Aquàtica
 • Comitè Català de Caminades de Resistència
 • Comitè d’Àrbitres
 • Comitè de Seguretat, Salut i Benestar
 • Comitè dels 100 cims
 • Comitè d’Activitats d’Alt Nivell
 • Comitè de Disciplina Esportiva
 • Comitè de Medicina Esportiva

ÀREES ORGANITZATIVES

 • Àrea d’entitats
 • Àrea d’excursionisme
 • Àrea econòmica
 • Àrea administrativa i de noves tecnologies
 • Àrea de comunicació i màrqueting
 • Àrea de seguretat
 • Àrea de territori
 • Àrea de formació
 • Àrea de natura
 • Àrea esportiva
 • Àrea inclusiva i social

 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

La FEEC s’organitza territorialment a través de 12 delegacions anomenades regions o vegueries que agrupen les entitats excursionistes de més d’una comarca. A causa de l’elevat nombre d’habitants i entitats del Barcelonès, la Regió I es subdivideix en quatre que tenen independència per elles mateixes: Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès i Maresme.

 

DISCIPLINES ESPORTIVES

Excursionisme, senderisme, marxes tècniques, marxa nòrdica, marxa aquàtica, escalada en roca, escalada esportiva, escalada en gel, alpinisme, esquí de muntanya, descens de barrancs, bicicleta de muntanya, curses per muntanya, acampada esportiva, raquetes de neu, raids d’esports de muntanya i la seva vessant en els diferents esports inclusius. És competència de la FEEC la formació d’esportistes i tècnics d’aquestes activitats.

 

QUI FORMA LA FEEC (dades de desembre de 2022)

 • 428 clubs i entitats excursionistes de Catalunya
 • 44.653 persones amb llicència federativa (sense temporals)
 • 56.266 persones amb llicència federativa (amb temporals)
 • 81.000 membres de clubs excursionistes
 • 12 representacions territorials
 • 20 refugis de muntanya
 • 12.000 km de senders senyalitzats
 • Escola Catalana d’Alta Muntanya amb més de 530 instructors i monitors titulats
 • Revista Vèrtex, bimestral, amb una mitjana de 28.000 exemplars per número, és la revista d’esports més llegida en català
 • Pàgina web amb informació permanentment actualitzada, més de 200.000 visites al mes

 

COM ESTÀ SITUADA LA FEEC EN L’ÀMBIT FEDERATIU (Dades Idescat- sense àrbitres ni tècnics)

LLICÈNCIES TOTALS                                  

1      Futbol                                  158.404

2      Basquetbol                         59.051

3      FEEC                                   44.433 

4      Caça                                     32.928

5      Golf                                      28.452

 

LLICÈNCIES DONES                                  

1      Basquetbol                         22.406

2      Futbol                                 17.386

3      FEEC                                   16.923

4      Patinatge                             13.582

5      Pàdel                                     10.063

 

LLICÈNCIES HOMES                                 

1      Futbol                                  141.018

2      Basquetbol                         36.645

3      Caça                                     32.543

4      FEEC                                   27.510

5      Golf                                      20.980

 

NÚMERO DE CLUBS  

1      Futbol                                  1.325

2      Caça                                     859

3      Ciclisme                               708

4      FEEC                                    428

5      Basquetbol                          416

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat/pub/aec/808