FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Activitats

/

Llistat 50 barrancs

Normativa i funcionament

REPTE ‘50 BARRANCS’
Normativa

El repte dels “50 barrancs” proposa als federats assolir una cinquantena dels barrancs més representatius de Catalunya. La finalitat és conèixer el país i no és cap competició. Els barrancs que apareixen en el llistat són característiques per algun motiu, ja sigui pels seus trets físics, la seva història o qualsevol altre fet que en facin un barranc emblemàtic.

Hi poden participar totes les persones que tinguin llicència federativa en curs al any del barranc realitzat, amb el tipus de llicència tipus C i des dels 7 anys d’edat.

Barrancs puntuables

A dia d’avui el llistat consta de 73 barrancs i han estat seleccionats i assolits pel Comitè de barrancs de la FEEC. Amb aquest llistat es pretén donar una visió àmplia del territori. Són puntuables només els barrancs que figuren al llistat de la FEEC. El llistat està elaborat amb barrancs inclosos dins el territori de Catalunya.

Com funciona l’activitat?
  • No hi ha un mínim de barrancs a fer en un dia, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de barrancs assolits per dia.
  • No hi ha termini per efectuar els descensos.
  • Perquè un descens tingui validesa ha d’estar avalat pel president de l’entitat a la qual pertany el federat.
  • Es tracta d’un reconeixement honorífic i, per tant, no s’establirà una classificació per nombre de barrancs assolits, ni per barrancs assolits en un determinat període de temps.
  • Anualment, a la trobada “Gorgs” la FEEC farà un reconeixement als federats que hagin assolit els “50 barrancs” i, a més, es poden instaurar altres reconeixements als federats que superin aquesta quantitat de barrancs.
  • A l’area privada del federat de la pàgina web de la FEEC hi haurà una formulari on el federat podrà inscriure els seus descensos, però no se li comptarà fins que el president de la seva entitat no li hagi validat i s’hagi fet arribar al comite, mitjançant el correu 50barrancs@feec.cat. La validació inclourà les dades bàsiques dels descens (data i barranc assolit) i podrà fer-se servir per més d’una persona. És a dir, si es tracta d’una excursió col·lectiva, només caldrà omplir una fitxa. L’interessat o l’entitat a la qual pertanyi farà el lliurament de la validació a la FEEC per correu electrònic.
  • L’inici de l’activitat és el dia 1 de gener de 2018; per tant, són vàlids els descensos efectuats amb posterioritat a aquesta data de qualsevol dels barrancs del llistat vigent.
Comitè regulador

Hi haurà un comitè regulador amb membres de la Junta Directiva i de persones vinculades al món dels descens de barrancs, que regularan qualsevol incidència que faci referència a aquesta activitat. La seva missió serà portar el control dels barrancs efectuats i resoldre els dubtes que puguin sorgir. Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a 50barrancs@feec.cat.

Aquesta normativa és vigent des de l’1 de gener de 2018.