FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Qui som

Vegueries

La FEEC s’organitza en regions i vegueries que agrupen totes les comarques de Catalunya. Segons el que disposa l’art. 32 dels Estatuts de la FEEC, les regions actuals i la seva composició són les següents:

REGIÓ COMARQUES

Les comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, i Baix Llobregat, pel fet d’haver efectuat els tràmits necessaris i d’haver-se reconegut oportunament els seus drets, actualment ja estan organitzades com a regions.

Aquestes divisions territorials no tenen personalitat jurídica pròpia, i el seu òrgan de decisió és l’Assemblea Territorial.

L’Assemblea Territorial estarà constituïda pel Representant Territorial, i pels presidents o representants de les entitats afiliades a la FEEC d’aquella divisió territorial.

El Representant Territorial ostenta la representació de la seva divisió en el si de la FEEC (a través del Consell General). També representa la divisió territorial en els actes i activitats de la pròpia divisió, i a la vegada és el portaveu del Consell a les assemblees que a la seva divisió territorial es convoquin, d’aquesta manera aportarà informació, opinions, suggeriments, etc. a ambdós òrgans.

 

REGLAMENTS, ANNEXOS I ELECCIONS

Regió I – Baix Llobregat

Baix Llobregat

Representant Territorial: Sr. Lluís Solé Sugrañes

regio1.baixllobregat@feec.cat

Regió I – Barcelonès

Barcelonès

Representant Territorial: Sr. Adrià Campo Vilà

regio1.barcelones@feec.cat

Regió I – Maresme

Maresme

Representant Territorial: Sr. Xavier Pallás i Sanabria

regio1.maresme@feec.cat

Regió I – Vallès

Vallès Occidental, Vallès Oriental

Representant Territorial: Sra. Mª Teresa Feliu i Ferrando

regio1.valles@feec.cat

Regió II

Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva

Representant Territorial: Josep Joan Coucelo i Aladid

regio2@feec.cat

Regió III

Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf

Representant Territorial: Sr. Joan Raventós i Hill

regio3@feec.cat

Regió IV

Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès

Representant Territorial: Sra. Esther Llorens i Garriga

regio4@feec.cat

Regió V

Baix Ebre, Montsià, Terra Alta

Representant Territorial: Sr. Joan Mitjavila i Abella

regio5@feec.cat

Regió VI

Cerdanya, Osona, Ripollès

Representant Territorial: Sr. Joaquim Pla Oliva

regio6@feec.cat

Regió VII

Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès

Representant Territorial: Sr. Antoni Fornells Ges

regio7@feec.cat

Regió VIII

Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell

Representant Territorial: Sr. Joan Ramón Amorós

regio8@feec.cat 

Regió IX

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d'Aran

Representant Territorial: Sr. Joan Ramón Amorós

regio9@feec.cat