FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Qui som

Vegueries

La FEEC s’organitza en regions i vegueries que agrupen totes les comarques de Catalunya. Segons el que disposa l’art. 32 dels Estatuts de la FEEC, les regions actuals i la seva composició són les següents:

REGIÓ COMARQUES

Les comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, i Baix Llobregat, pel fet d’haver efectuat els tràmits necessaris i d’haver-se reconegut oportunament els seus drets, actualment ja estan organitzades com a regions.

Aquestes divisions territorials no tenen personalitat jurídica pròpia, i el seu òrgan de decisió és l’Assemblea Territorial.

L’Assemblea Territorial estarà constituïda pel Representant Territorial, i pels presidents o representants de les entitats afiliades a la FEEC d’aquella divisió territorial.

El Representant Territorial ostenta la representació de la seva divisió en el si de la FEEC (a través del Consell General). També representa la divisió territorial en els actes i activitats de la pròpia divisió, i a la vegada és el portaveu del Consell a les assemblees que a la seva divisió territorial es convoquin, d’aquesta manera aportarà informació, opinions, suggeriments, etc. a ambdós òrgans.

 

REGLAMENTS, ANNEXOS I ELECCIONS

Regió I – Baix Llobregat

Baix Llobregat

Representant Territorial: Lluís Solé i Sugrañes

Sots-veguera: Isabelle Martínez
Representant de senders:
Representant de formació: Jordi Vilà i Ayora

Contacte: regio1.baixllobregat@feec.cat

Regió I – Barcelonès

Barcelonès

Representant Territorial: Jaume Baradad i Framis

Sots-veguer: Adrià Campo i Vilà
Representant de senders: Josep Maria Jerez i Amat
Representant de formació: Daniel Sánchez i Abanades

Contacte: regio1.barcelones@feec.cat

Regió I – Maresme

Maresme

Representant Territorial: Toni Hosta Privat

Sots-veguer: Francesc Estorach Calandre
Representant de senders: Sergi Cabrespina Oliva
Representant de formació: Sergi Lugo i Bascuñana

Contacte: regio1.maresme@feec.cat

Regió I – Vallès

Vallès Occidental, Vallès Oriental

Representant Territorial: Mª Teresa Feliu i Ferrando

Sots-veguer: Salvador Berdajin i Sánchez
Representant de senders: Joaquim Solbas i Rabal
Representant de formació: Fermí Marco Pérez

Contacte: regio1.valles@feec.cat

Regió II

Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva

Representant Territorial: Josep Joan Coucelo i Aladid

Sots-veguer: Pere Serrats i Garnatxe
Representant de senders: Miquel Font i Condom
Representant de formació: Daniel Balés i Juanola

Contacte: regio2@feec.cat

Regió III

Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf

Representant Territorial: Núria Repiso Campllonch

Sots-veguer: Imma Saez Martí
Representant de senders: Agustí Poch i Parés
Representant de formació: Joan Raventós i Hill

Contacte: regio3@feec.cat

Regió IV

Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès

Representant Territorial: Antonieta Freixas i Farran

Sots-veguera: Esther Llorens i Garriga
Representant de senders: Albert Masdeu i Sabaté
Representant de formació: Jordi Solans i Canes

Contacte: regio4@feec.cat

Regió V

Baix Ebre, Montsià, Terra Alta

Representant Territorial: Joan Mitjavila i Abella

Sots-veguer: Josep A. Sancho i Sancho
Representant de senders: Domingo José Curto i Subirats
Representant de formació: Ramón Bruno i Saltó

Contacte: regio5@feec.cat

Regió VI

Cerdanya, Lluçanès , Osona, Ripollès

Representant Territorial: Joaquim Pla i Oliva

Sots-veguera: Assumpta Casellas i Miró
Representant de senders: –
Representant de formació: Quim Vila i Masoliver

Contacte: regio6@feec.cat

Regió VII

Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès

Representant Territorial: Antoni Fornell i Ges

Sots-veguer: Pau Pintado i Boixados
Representant de senders: Antoni Fornell i Ges
Representant de formació: Pau Pintado i Boixados

Contacte: regio7@feec.cat

Regió VIII

Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell

Representant Territorial: Ramon-Pere Mateu i Español

Sots-veguer: Joan Ramón i Amorós
Representant de senders: Joan Ramon Segura i Radigales
Representant de formació: Anna Moragues i Arbonés

Contacte: regio8@feec.cat 

Regió IX

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d'Aran

Representant Territorial: Eduard Requena i Amadas

Sots-veguera: Lola Boquera i Ferreiro
Representant de senders: Lluís Florit i Molina
Representant de formació:

Contacte: regio9@feec.cat