FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Qui som

Subvencions FEEC

Des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), posem a la vostra disposició un breu resum de les subvencions atorgades:


Subvencions per a Entitats

Convocatòria del Premi Sergi Mingote per la inclusió i l’accessibilitat en les activitats a la muntanya

 • Definició
  Sergi Mingote va ser un reconegut alpinista i aventurer que va destacar per les seves gestes a les muntanyes més altes del món, però també per la seva dedicació a promoure valors com la inclusió i l’accessibilitat en l’àmbit de l’alpinisme i les activitats a la muntanya. Mingote era conegut per ser una persona compromesa amb la responsabilitat social i amb l’obertura de l’esport de muntanya a més persones. Premi en honor a l’alpinista que valora el grau d’inclusió i accessibilitat que ofereixen les
  entitats excursionistes de Catalunya en el seu club i en les seves activitats de muntanya. Es valora el treball fet des de la constitució del club i la perseverança a facilitar la pràctica d’esports de muntanya i naturalesa a persones amb discapacitat, tot això a través de la implicació de manera voluntària dels socis, fomentant el coneixement de tècniques específiques entre els col·lectius i clubs de muntanya, perquè les activitats ofertes siguin obertes per a tothom.
 • Objectiu: Fomentar el muntanyisme: inclusiu i solidari.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a les activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Projectes subjectes a premi: Projectes/activitats que es faran efectius durant l’any de la convocatòria del premi. Si el projecte és presentat a l’edició actual 2024, el projecte haurà d’executar-se obligatòriament durant el 2024. Entenem com a projecte una memòria de totes les accions, activitats, esdeveniments i actes duts a terme per l’entitat en pro de la inclusió durant tot l’any 2024. No només les activitats fora del club sinó les accions internes del club (com a creació de material accessible, creació d’un ambient i espai segur dins de l’entitat, etc.)
 • Punts:
  • Conservació i millora de l’accessibilitat.
  • Difusió i promoció de la inclusió.
  • Estudi i investigació.
  • Adquisició de material per la inclusió.
  • Adequació del centre.
 • El termini per a presentar les sol·licituds de la subvenció, així com la documentació requerida en la normativa serà:
  • Des de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2024 (ambdós inclosos)
 • Dotació econòmica: un sol premi de 400 € per a una entitat.
 • Qualsevol entitat pot demanar assessorament, proposar millores i comunicar les incidències identificades a area.inclusio@feec.cat

Subvenció per a la conservació del medi natural i la sostenibilitat en les activitats en la muntanya

 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a les activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixin les condicions marcades per la normativa i no rebin subvenció de la FEEC per cap altre concepte.
 • Només s’admetran activitats en benefici directe cap al medi natural. Tota activitat destinada a la creació d’una activitat esportiva no és subvencionable per aquesta àrea.
 • Són subvencionables els següents tipus d’activitats de Natura:
  • Activitats o accions per fomentar la sostenibilitat en la pràctica de l’esport (atenció, no en benefici de l’esport practicat, sinó del medi ambient).
  • Estudi, conservació o millora d’un espai natural.
  • Difusió de bones pràctiques mediambientals.
  • Es consideraran especialment aquelles activitats que aportin un benefici a alguna associació ecologista o de protecció de la natura.
 • El termini per a presentar les sol·licituds de la subvenció, així com la documentació requerida en la normativa serà:
  • Des de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2024 (ambdós inclosos)
 • La quantia màxima a subvencionar és d’un màxim: 400 € per entitat.
 • Qualsevol entitat pot demanar assessorament, proposar millores i comunicar les incidències identificades a area.natura@feec.cat

Ajuts per aniversaris d’entitats de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles entitats o seccions excursionistes d’entitats que durant l’any celebrin el 25è, 50è, 75è aniversari o el centenari i estiguin interessades en rebre la subvenció per organitzar la celebració.
 • El termini de presentació de la sol·licitud de subvenció és abans del mes de setembre de l’any anterior a la celebració de l’aniversari, i s’haurà de presentar a la FEEC entre l’1 de març i el 30 de setembre a l’Àrea d’Entitats.
 • L’únic document que cal presentar inicialment és el formulari de sol·licitud.
 • Els imports d’aquesta subvenció són:
  • 25è aniversari: 300€
  • 50è aniversari: 500€
  • 75è aniversari: 750€
  • Centenari: 1.000€
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Ajuts Activitats Itinerants de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles entitats, grups d’entitats de la FEEC o altres amb acords mutus i que durant l’any en curs organitzin alguna de les activitats següents:
  • Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
  • Festa de la Cançó de Muntanya
  • Diada Verdaguer Excursionista
  • Aplec dels Països Catalans
 • S’haurà de consultar a la FEEC la disponibilitat d’organitzar l’activitat sol·licitada per l’any pel qual es tingui interès i disposar per escrit del vist-i-plau de la FEEC
 • Qualsevol entitat por proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Marxes Infantils de Regularitat

 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixin les condicions marcades per la normativa i no rebin subvenció de la FEEC per cap altre concepte, ni tingui com a base els cursos de promoció de la FEEC.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a totes aquelles activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Si una activitat és presentada per un grup d’entitats, aquesta no exclourà la possibilitat de presentar-ne una de pròpia a cap de les entitats.
 • La data de presentació de les sol·licituds serà del dia 1 d’abril al 30 de novembre del mateix any.
 • Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Infància, Joventut i Famílies

 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixin les condicions marcades per la normativa i no rebin subvenció de la FEEC per cap altre concepte, ni tingui com a base els cursos de promoció de la FEEC.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a totes aquelles activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Si una activitat és presentada per un grup d’entitats, aquesta no exclourà la possibilitat de presentar-ne una de pròpia a cap de les entitats.
 • La data de presentació de les sol·licituds serà del dia 1 d’abril al 30 de novembre del mateix any.
 • Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Territorials de la FEEC

 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC entre la publicació d’aquestes normatives i el dia 1 de juliol.
 • El termini màxim per presentar la resta de la documentació a la FEEC és fins el 30 de novembre.
 • Són subvencionables les activitats esportives, culturals i socials organitzades pels clubs destinades als seus associats i obertes a tot el col·lectiu federatiu.
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

 

Subvenció per a la conservació del medi natural i la sostenibilitat en les activitats en la muntanya

 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a les activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Només s’admetran activitats que tinguin com a objectiu inicial i primordial la sostenibilitat de l’esport en la natura o l’estudi, conservació del medi natural, així com activitats que promoguin la difusió de les bones pràctiques.
 • Són subvencionables els següents tipus d’activitats de Natura:
  • Activitats o accions per fomentar la sostenibilitat en la pràctica de l’esport.
  • Estudi, conservació o millora d’un espai natural.
  • Difusió de bones pràctiques mediambientals.
  • Es consideraran especialment aquelles activitats que aportin un benefici a alguna associació ecologista o de protecció de la natura.
 • El termini per a presentar les sol·licituds de la subvenció, així com la documentació requerida en la normativa serà:
  • Des de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)
 • La quantia màxima a subvencionar és d’un màxim: 400 € per entitat.
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a area.natura@feec.cat

Subvencions Territorials de la FEEC

 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC entre la publicació d’aquestes normatives i el dia 1 de juliol.
 • El termini màxim per presentar la resta de la documentació a la FEEC és fins el 30 de novembre.
 • Són subvencionables les activitats esportives, culturals i socials organitzades pels clubs destinades als seus associats i obertes a tot el col·lectiu federatiu.
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

 

Subvencions Infància, Joventut i Famílies

 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixin les condicions marcades per la normativa i no rebin subvenció de la FEEC per cap altre concepte, ni tingui com a base els cursos de promoció de la FEEC.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a totes aquelles activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Si una activitat és presentada per un grup d’entitats, aquesta no exclourà la possibilitat de presentar-ne una de pròpia a cap de les entitats.
 • La data de presentació de les sol·licituds serà del dia 1 d’abril al 30 de novembre del mateix any.
 • Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Ajuts per aniversaris d’entitats de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles entitats o seccions excursionistes d’entitats que durant l’any celebrin el 25è, 50è, 75è aniversari o el centenari i estiguin interessades en rebre la subvenció per organitzar la celebració.
 • El termini de presentació de la sol·licitud de subvenció és abans del mes de setembre de l’any anterior a la celebració de l’aniversari, i s’haurà de presentar a la FEEC entre l’1 de març i el 30 de setembre a l’Àrea d’Entitats.
 • L’únic document que cal presentar inicialment és el formulari de sol·licitud.
 • Els imports d’aquesta subvenció són:
  • 25è aniversari: 300€
  • 50è aniversari: 500€
  • 75è aniversari: 750€
  • Centenari: 1.000€
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Ajuts Activitats Itinerants de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles entitats, grups d’entitats de la FEEC o altres amb acords mutus i que durant l’any en curs organitzin alguna de les activitats següents:
  • Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
  • Festa de la Cançó de Muntanya
  • Diada Verdaguer Excursionista
  • Aplec dels Països Catalans
 • S’haurà de consultar a la FEEC la disponibilitat d’organitzar l’activitat sol·licitada per l’any pel qual es tingui interès i disposar per escrit del vist-i-plau de la FEEC
 • Qualsevol entitat por proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Extraordinàries de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixen les condicions marcades per la normativa de subvencions.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC entre els mesos d’abril i novembre del mateix any.
 • Només es pot presentar una activitat per entitat.
 • La quantia màxima a subvencionar és d’una màxima de 800€.
 • Són subvencionables els següents tipus d’activitats:
  • Primeres edicions d’activitats que per la seva singularitat o iniciativa innovadora requereixin de suport econòmic des de la Federació.
  • S’exclouen modalitats d’activitats culturals.
  • S’exclouen excursions i sortides socials habituals d’una entitat.
  • S’exclouen cursos i activitats formatives.
  • S’exclouen ascensions i expedicions.
 • Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Activitats No Competitives – Reequipaments

 • Aquesta subvenció està destinada al reequipament  d’ancoratges fixes d’escalada.
 • La subvenció es limitarà al material a utilitzar (ancoratges, xapes, anelles, etc.). La subvenció es donarà en forma de material a fixar.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC abans del 1 de juliol de 2023.
 • El termini d’execució de l’activitat ha de ser obligatòriament durant l’any 2023 o, de forma justificada,
  en el termini d’un any conseqüent a la data de concessió de la subvenció.

Subvencions Activitats No Competitives – Campaments

 • Aquesta subvenció va dirigida a les activitats no competitives organitzades per les entitats adherides a la FEEC.
 • Es diferencien tres línies de subvenció:
  • aCampaments estables per a adults en zones habilitades per a l’activitat i amb un programa d’activitats organitzat i dirigit per monitors voluntaris (485 €).
  • Campament General de Muntanya de la FEEC (776 €).
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC abans del 4 de juliol de 2022.
 • El termini d’execució de l’activitat ha de ser obligatòriament durant l’any 2021.

Subvenció/Ajut – Procediment per a la compra de publicacions editades per entitats federades

 • Podran rebre aquest ajut les entitats que ho demanin en el termini establert i amb les condicions indicades en aquest procediment.
 • La data de presentació de la sol·licitud serà del dia 1 de gener al 30 de setembre del mateix any a la Àrea d’Entitats, entitats@feec.cat.
 • Els imports d’aquest ajut aniran amb relació al contingut i motius de l’edició del llibre. Ex: aniversari de l’entitat, memorial, reconeixement mèrit esportiu, ruta emblemàtica…
 • L’entitat sol·licitant lliurarà a la FEEC exemplars per valor del pagament rebut, a preu de cost i que seran acordat prèviament.

Subvencions per a Federats

Subvencions d’Alt Nivell – “Premi Juanjo Garra”

 • Aquesta subvenció va destinada a totes les activitats d’alt nivell i expedicions realitzades entre el 16 de novembre de 2017 i el 7 de novembre de 2018.
 • Les sol·licituds es classifiquen en diverses categories:
  • Escalada en gel i drytooling
  • Escalada en paret
  • Alpinisme europeu
  • Alpinisme extraeuropeu
  • Altres activitats d’alt nivell
 • Són susceptibles de rebre subvenció tant les activitats realitzades per equips íntegrament compostos per federats catalans, com les realitzades conjuntament amb alpinistes d’altres comunitats autonòmiques d’Espanya o de l’estranger.
 • Les sol·licituds es poden presentar, a través de l’entitat, fins al 21 de desembre del 2018 al correu nuria.rigol@feec.cat

Subvenció del Programa Dona i Esports de Muntanya

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles dones federades que hagin fet un Curs de Promoció de l’Àrea de Formació de la FEEC.
 • Podran recuperar un 20% del preu de la inscripció aquelles dones que hagin participat en cursos monogràfics i jornades tècniques de promoció.
 • Només es podran acollir les noies que tinguin la llicència federativa anual corresponent a l’especialitat.
 • És imprescindible que l’alumna presenti la sol·licitud original signada i havent emplenat tots els camps correctament.
 • Per qualsevol dubte, contacti amb l’Àrea de Formació de la FEEC a formacio@feec.cat o al telèfon 934 120 777, extensió 2.