FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Qui som

Subvencions FEEC

Des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), posem a la vostra disposició un breu resum de les subvencions atorgades:


Subvencions per a Entitats

Subvencions Activitats No Competitives – Campaments

 • Aquesta subvenció va dirigida a les activitats no competitives organitzades per les entitats adherides a la FEEC.
 • Es diferencien tres línies de subvenció:
  • Campaments en zones habilitades i amb un programa i monitors voluntaris.
  • Campament General de Muntanya de la FEEC.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC abans del 1 de juliol de 2021.
 • El termini d’execució de l’activitat ha de ser obligatòriament durant l’any 2021.

Subvencions Activitats No Competitives – Reequipaments

 • Aquesta subvenció està destinada al reequipament  d’ancoratges fixes d’escalada.
 • La subvenció es limitarà al material a utilitzar (ancoratges, xapes, anelles, etc.). La subvenció es donarà en forma de material a fixar.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC abans del 1 de juliol de 2021.
 • El termini d’execució de l’activitat ha de ser obligatòriament durant l’any 2021 o, de forma justificada,
  en el termini d’un any conseqüent a la data de concessió de la subvenció.

Subvencions Infantils i Juvenils

 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixin les condicions marcades per la normativa i no rebin subvenció de la FEEC per cap altre concepte, ni tingui com a base els cursos de promoció de la FEEC.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC i per a totes aquelles activitats que es realitzin durant l’any en curs.
 • Si una activitat és presentada per un grup d’entitats, aquesta no exclourà la possibilitat de presentar-ne una de pròpia a cap de les entitats.
 • La data de presentació de les sol·licituds serà del dia 1 de setembre al 30 de novembre del mateix any.
 • Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions per aniversaris d’entitats de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles entitats o seccions excursionistes d’entitats que durant l’any celebrin el 25è, 50è, 75è aniversari o el centenari i estiguin interessades en rebre la subvenció per organitzar la celebració.
 • El termini de presentació de la sol·licitud de subvenció és abans del mes de setembre de l’any anterior a la celebració de l’aniversari, i s’haurà de presentar a la FEEC entre l’1 de gener i el 27 de setembre a l’Àrea d’Entitats.
 • Els imports d’aquesta subvenció són:
  • 25è aniversari: 300€
  • 50è aniversari: 500€
  • 75è aniversari: 750€
  • Centenari: 1.000€
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Culturals – Activitats Itinerants de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles entitats, grups d’entitats de la FEEC o altres amb acords mutus i que durant l’any en curs organitzin alguna de les activitats següents:
  • Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
  • Festa de la Cançó de Muntanya
  • Diada Verdaguer Excursionista
  • Aplec dels Països Catalans
 • S’haurà de consultar a la FEEC la disponibilitat d’organitzar l’activitat sol·licitada per l’any pel qual es tingui interès i disposar per escrit del vist-i-plau de la FEEC
 • Qualsevol entitat por proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Culturals i Extraordinàries de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a activitats organitzades per les entitats de la FEEC que compleixen les condicions marcades per la normativa de subvencions, i no reben subvenció de la FEEC per cap altre concepte, ni tenen com a base els cursos de promoció de la FEEC.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC entre els mesos de setembre i novembre del mateix any.
 • Categories de subvencions:
  • Activitats culturals:
   • Cicles de conferències, cicles de projeccions, etc.
   • Concurs de fotografia.
   • Creació d’una exposició, recuperació d’arxius antics i generació de recursos culturals que pugin ser utilitzats per altres entitats.
  • Activitats extraordinàries
   • Aquelles activitats que per la seva singularitat o iniciativa innovadora requereixin de suport econòmic des de la Federació.
   • Primeres edicions d’activitats per les quals les entitats organitzadores necessitin d’un cop de mà econòmic de la Federació.
   • S’exclouen ascensions i expedicions.
 • Qualsevol persona pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

Subvencions Territorials de la FEEC

 • Aquesta subvenció va dirigida a les activitats esportives i socials organitzades pels clubs, destinades als seus associats i obertes a tot el col·lectiu federatiu.
 • La convocatòria està oberta a totes les entitats de la FEEC entre els mesos de març i abril.
 • Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades a entitats@feec.cat

 

Subvenció/Ajut – Procediment per a la compra de publicacions editades per entitats federades

 • Podran rebre aquest ajut les entitats que ho demanin en el termini establert i amb les condicions indicades en aquest procediment.
 • La data de presentació de la sol·licitud serà del dia 1 de gener al 30 de d’octubre del mateix any a la Àrea d’Entitats, entitats@feec.cat.
 • Els imports d’aquest ajut aniran amb relació al contingut i motius de l’edició del llibre. Ex: aniversari de l’entitat, memorial, reconeixement mèrit esportiu, ruta emblemàtica…
 • L’entitat sol·licitant lliurarà a la FEEC exemplars per valor del pagament rebut, a preu de cost i que seran acordat prèviament.

Subvencions per a Federats

Subvencions d’Alt Nivell – “Premi Juanjo Garra”

 • Aquesta subvenció va destinada a totes les activitats d’alt nivell i expedicions realitzades entre el 16 de novembre de 2017 i el 7 de novembre de 2018.
 • Les sol·licituds es classifiquen en diverses categories:
  • Escalada en gel i drytooling
  • Escalada en paret
  • Alpinisme europeu
  • Alpinisme extraeuropeu
  • Altres activitats d’alt nivell
 • Són susceptibles de rebre subvenció tant les activitats realitzades per equips íntegrament compostos per federats catalans, com les realitzades conjuntament amb alpinistes d’altres comunitats autonòmiques d’Espanya o de l’estranger.
 • Les sol·licituds es poden presentar, a través de l’entitat, fins al 21 de desembre del 2018 al correu nuria.rigol@feec.cat

Subvenció del Programa Dona i Esports de Muntanya

 • Aquesta subvenció va dirigida a totes aquelles dones federades que hagin fet un Curs de Promoció de l’Àrea de Formació de la FEEC.
 • Podran recuperar un 20% del preu de la inscripció aquelles dones que hagin participat en cursos monogràfics i jornades tècniques de promoció.
 • Només es podran acollir les noies que tinguin la llicència federativa anual corresponent a l’especialitat.
 • És imprescindible que l’alumna presenti la sol·licitud original signada i havent emplenat tots els camps correctament.
 • Per qualsevol dubte, contacti amb l’Àrea de Formació de la FEEC a formacio@feec.cat o al telèfon 934 120 777, extensió 2.