FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Activitats

/

Llistat “100 Cims”

Normativa i funcionament

El repte dels “100 cims” proposa als federats assolir un centenar dels cims més representatius de Catalunya. La finalitat és conèixer el país i no és cap competició ni concurs. Les muntanyes que apareixen en el llistat són característiques per algun motiu, ja sigui pels seus trets físics, la seva història o qualsevol altre fet que en facin un cim emblemàtic.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar totes les persones que tinguin llicència federativa, amb independència de quin sigui el tipus de llicència que tinguin i des dels 7 anys d’edat.

Cims puntuables

El llistat consta de 308 cims i han estat seleccionats i assolits pel Comitè dels “100 Cims”. Amb aquest llistat es pretén donar una visió àmplia del territori. Són puntuables només els cims que figuren al llistat de la FEEC. El llistat està elaborat amb cims inclosos dins el territori de Catalunya, però també se’n proposen d’Andorra i la Catalunya Nord.

A partir de dia 1 de juliol de 2019 per superar el repte caldrà assolir un centenar de cims d’un llistat de 150 que es consideren “essencials”.

La resta de cims del llistat són vàlids, però no es tindran en compte en el llistat de cada persona federada, a efectes d’assolir els reptes  de “2×100 Cims” i “3×100 Cims”, fins que no s’hagin assolit 100 cims dels llistat d’”essencials”.

Aquests cims han estat seleccionats per consens dels membres del Comitè i el que es pretén és que les persones federades no es limitin a fer els cims més propers a casa seva i coneguin altres indrets, cosa que és la filosofia del repte dels “100 Cims”.

Per exemple:

– si una persona federada té, a 1 de juliol de 2019, 99 cims assolits, només li caldrà fer-ne un dels “essencials” per superar el repte dels “100 Cims”

– si una persona federada té, a 1 de juliol de 2019, 99 cims assolits i va fent cims del llistat que no són els essencials, se li validaran en el seu compte personal, però no haurà superat el repte dels “100 Cims” fins que en faci un dels “essencials”. Així es podria donar el cas de tenir 99 cims validats a 1 de juliol i quan assoleix el cim “essencial” que li manca, n’ha fet altres 100 de la llista; en rebre el reconeixement tindrà al mateix temps els “100 Cims” i el “2×100 Cims”.

Com funciona l’activitat?
  • Perquè un cim tingui validesa s’haurà d’assolir per qualsevol dels seus vessants. S’entén que, com a excursionistes, no es farà ús de cap tipus de mitjà motoritzat; evidentment, els cims es poden assolir en BTT, amb esquís, amb raqueta de neu…
  • No hi ha un mínim de cims a fer en un dia, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de cims assolits per dia.
  • No hi ha termini per efectuar les ascensions.
  • Cal tenir en compte el que s’indica en els exemples per superar el repte dels “100 Cims”.
  • Perquè una ascensió tingui validesa ha d’estar avalada pel president/a de l’entitat a la qual pertany la persona federada.
  • Es tracta d’un reconeixement honorífic i, per tant, no s’establirà una classificació per nombre de cims assolits, ni per cims assolits en un determinat període de temps.
  • Anualment, la FEEC farà un reconeixement a les persones federades que hagin assolit els “100 cims” i, a més, es poden instaurar altres reconeixements a les persones federades que superin aquesta quantitat de cims.
  • A la pàgina web de la FEEC hi haurà un apartat on la persona federada haurà d’inscriure la seva ascensió, però no se li comptarà fins que el president/a de la seva entitat no li hagi validat el full de validacions. Aquest full de validacions inclourà les dades bàsiques de l’excursió (data i cim assolit) i podrà fer-se servir per més d’una persona. És a dir, si es tracta d’una excursió col·lectiva, només caldrà omplir una fitxa. La persona federada o l’entitat a la qual pertanyi farà el lliurament de la fitxa a la FEEC per qualsevol mitjà (en mà, correu postal, correu electrònic, fax…). Si no es fa així, no es pot validar l’ascensió.
  • L’inici de l’activitat és el dia 1 de juliol de 2006; per tant, són vàlides les ascensions efectuades amb posterioritat a aquesta data de qualsevol dels cims del llistat vigent.
  • La vigència dels cims introduïts serà d’un any; és a dir, el temps que pot passar des de la introducció d’un cim a la pàgina web i la seva validació no pot ser superior a un any. Els cims que faci més d’un any que s’hagin introduït a la pàgina web i dels quals no s’hagi presentat el full de validació, seran esborrats.
Comitè regulador

Hi haurà un comitè que regularà qualsevol incidència que faci referència a aquesta activitat. La seva missió serà portar el control de les ascensions efectuades i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a 100cims@feec.cat.

Aquesta normativa és vigent des de l’1 de juliol de 2019.