FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Activitats

/

Llistat “100 Cims”

Normativa i funcionament

El repte dels “100 cims” proposa als federats assolir un centenar dels cims més representatius de Catalunya. La finalitat és conèixer el país i no és cap competició ni concurs. Les muntanyes que apareixen en el llistat són característiques per algun motiu, ja sigui pels seus trets físics, la seva història o qualsevol altre fet que en facin un cim emblemàtic.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar totes les persones que tinguin llicència federativa, amb independència de quin sigui el tipus de llicència que tinguin i des dels 7 anys d’edat.

Cims puntuables

El llistat consta de 522 cims i han estat seleccionats i assolits pel Comitè dels “100 Cims”. Amb aquest llistat es pretén donar una visió àmplia del territori. Són puntuables només els cims que figuren al llistat de la FEEC. El llistat està elaborat amb cims inclosos dins el territori de Catalunya, però també se’n proposen d’Andorra i la Catalunya Nord.

Per a considerar que s’ha superat el repte dels “100 Cims” cal tenir present que des del dia 1 de juliol de 2019 s’han d’assolir un centenar de cims del llistat de 150 que es qualifiquen com  “essencials”.

Aquests cims “essencials” han estat seleccionats per consens dels membres del Comitè. Amb aquesta tria es pretén que les persones federades no es limitin a fer els cims més propers a casa seva i coneguin altres indrets del territori, atès que aquesta és la filosofia del repte dels “100 Cims”.

La resta de cims del llistat són vàlids, però no es tindran en compte en el llistat de cada persona federada, a efectes d’assolir els reptes de “2×100 Cims”, “3×100 Cims”, “4×100 Cims” i “5×100 Cims” fins que no s’hagin assolit 100 cims dels llistat d’”essencials”.
Els cims “no essencials” assolits abans del dia 1 de juliol de 2019 es tenen en compte per a superar el repte.

Les persones federades que participin en l’activitat dels “100 Cims” podran presentar un màxim de 100 cims a l’any per tal que els hi siguin validats.

Molt important:

Els llistat amb els cims assolits s’han de fer arribar a la FEEC fins al dia 31 de desembre per considerar que s’ha assolit dins de l’any en curs.

Com funciona l’activitat?

  • Perquè un cim tingui validesa s’haurà d’assolir per qualsevol dels seus vessants. S’entén que, com a excursionistes, no es farà ús de cap tipus de mitjà motoritzat; evidentment, els cims es poden assolir en BTT, amb esquís, amb raqueta de neu…
  • No hi ha un mínim de cims a fer en un dia, ni tampoc hi ha limitació en el nombre de cims assolits per dia.
  • No hi ha termini per efectuar les ascensions.
  • Es poden presentar un màxim de 100 cims per ser validats anualment.
  • Perquè una ascensió tingui validesa ha d’estar avalada pel president/a de l’entitat a la qual pertany la persona federada.
  • Es tracta d’un reconeixement honorífic i, per tant, no s’establirà una classificació per nombre de cims assolits, ni per cims assolits en un determinat període de temps.
  • Anualment, la FEEC farà un reconeixement a les persones federades que hagin assolit els “100 cims” així com també els reconeixements a les persones federades que superin aquesta quantitat de cims (2×100 Cims, 3×100 Cims, 4×100 Cims i 5×100 Cims).
  • A la pàgina web de la FEEC hi haurà un apartat on la persona federada haurà d’inscriure la seva ascensió, però no se li comptarà fins que el president/a de la seva entitat no li hagi validat el full de validacions. Aquest full de validacions inclourà les dades bàsiques de l’excursió (data i cim assolit) i podrà fer-se servir per més d’una persona. És a dir, si es tracta d’una excursió col·lectiva, només caldrà omplir una fitxa. La persona federada o l’entitat a la qual pertanyi farà el lliurament de la fitxa a la FEEC per qualsevol mitjà (en mà, correu postal, correu electrònic, fax…). Si no es fa així, no es pot validar l’ascensió. Aquest full ha d’arribar a la FEEC amb la signatura del president i el segell de l’entitat.
  • L’inici de l’activitat és el dia 1 de juliol de 2006; per tant, són vàlides les ascensions efectuades amb posterioritat a aquesta data de qualsevol dels cims del llistat vigent.
  • La vigència dels cims introduïts serà d’un any; és a dir, el temps que pot passar des de la introducció d’un cim a la pàgina web i la seva validació no pot ser superior a un any. Els cims que faci més d’un any que s’hagin introduït a la pàgina web i dels quals no s’hagi presentat el full de validació, seran esborrats.

Comitè dels “100 Cims”

El Comitè dels “100 Cims” regularà qualsevol incidència que faci referència a aquesta activitat. La seva missió serà portar el control de les ascensions efectuades i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a 100cims@feec.cat.

Aquesta normativa és vigent des de l’1 de gener de 2024.