FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Activitats

Campaments

Acampada esportiva

L’acampada esportiva és la modalitat d’acampada destinada fonamentalment a facilitar l’accés als cims i a la realització d’excursions per una zona concreta.

El Comitè Català de Campaments és un organisme tècnic de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya al servei de les entitats afiliades a aquesta Federació. La seva comesa és la d’assessorar i coordinar les activitats d’acampada de les entitats federades.

Normativa i legislació a tenir en compte

Reglament del Comitè Català de Campaments de la FEEC 2002

Decret 140/2003, de 18 de juny, d’aprovació del reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (DOGC núm. 3907 de 18 de juny de 2003)

Decret 267/2016, de 5 de juliol, d’aprovació del reglament de campaments juvenils

Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys (DOGC núm. 3902  de 11 de juny de 2003)

Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 3838 de 7 de març de 2003)