FORMACIÓ FEDERATIVA

La formació federativa és aquella que ofereix la FEEC mitjançant el seu òrgan docent, l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) i que té com a objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Per una banda, es pretén donar recursos i coneixements a les persones que estan implicades al dia a dia en les activitats de l’entitat. Per altra banda i de forma directa és una garantia de seguretat i de suport a aquestes.

Les formacions federatives són reconegudes per la FEEC i recolzades per la Secretaria General de l’Esport – Escola Catalana de l’Esport. Totes elles són de caire benèvol i únicament vàlides en l’àmbit federatiu i de les entitats excursionistes.

La formació federativa té dos nivells: el Monitor/a d’Excursionisme d’Entitat i l’Instructor/a d’Especialitat (alpinisme, descens de barrancs, escalada, esquí de muntanya i excursionisme), per accedir a Instructor de qualsevol de les especialitats, s’ha de ser prèviament Monitor/a. A més, per poder inscriure’s als cursos, s’ha d’haver superat unes Proves d’accés.

Formació Federativa 2019
Proves d'accés a Monitor d'Excursionisme, Instructor d'Excursionisme, Alpinisme i Esquí de muntanya18 i 19 de gener
Proves d'accés a Monitor d'Excursionisme, Instructor d'Excursionisme, Escalada i Descens de barrancs23 i 24 de març
Proves d'accés de Monitor de Marxa Nòrdica14 de setembre
Curs de Monitor d'ExcursionismeDel 27 d'abril al 15 de juny
Curs d'Instrutor d'escalada No es realitzarà aquest any
Curs de Monitor de Marxa Nòrdica
Bloc Específic de Marxa Nòrdica
Bloc Comú de Muntanya
Del 27 al 29 de setembre.
Del 11 al 13 d’octubre.
Curs d'Entredor de Curses per muntanyaPendent de determinar
Curs de Marxa AquàticaDel 25 al 28 de juliol
Curs d'Instructor de descens de barrancsNo es realitzarà aquest any

 

Les formacions federatives disposen de la UIAA Mountain Qualification Label, acreditació que dóna la Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme (Federació Internacional d’Escalada i Muntanyisme), després d’avaluar les formacions d’instructors de cada especialitat. El procés inclou una avaluació independent de la capacitació del professorat per un expert de la UIAA que és recolzada per un comitè internacional d’experts.


ROPEC

Segons la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, les persones amb formació federativa i experiència contrastada en el sector esportiu poden inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Per a poder-se inscriure, s’ha de presentar un informe de la Federació catalana corresponent que acrediti aquests aspectes.

Els criteris que marca la FEEC per realitzar aquest informe són els següents:

  • Títol de monitor o instructor federatiu.
  • Mínim 700 h de tasca professional certificada, en un mínim de dos anys a partir de la data de l’expedició del diploma, certificada mitjançant una carta signada i segellada pel president de l’entitat o club on el sol·licitant hagi realitzat aquestes hores, amb especificació de les activitats en les quals ha participat, les dates de realització i el número d’hores de cada una d’elles.
  • Mínim de 150 h de pràctica com a instructor/a en cursos de promoció entre els anys 2012 i 2017.

Qui compleixi els requisits i vulgui disposar d’aquest informe, haurà de demanar-ho per correu electrònic a area.formacio@feec.cat, adjuntant el certificat de l’entitat i la còpia del diploma de monitor o instructor. Un cop la Federació rebi tota la documentació i comprovi l’experiència en cursos de promoció farà l’informe corresponent i serà el sol·licitant qui haurà de fer el tràmit d’inscripció al registre.