FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca un curs de Monitor d’Escalada Indoor, per rocòdrom.

El curs de Monitor d’Escalada ‘’Indoor’’ de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats a les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

La figura del monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya en el si de les mateixes entitats. A més, és el primer pas per ser formador benèvol a les entitats mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat. Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC.

Competències:

 • Dinamitzar les activitats d’Escalada en un rocòdrom dins de les entitats i els clubs excursionistes.
 • Promoure les activitats de d’Escalada en un rocòdrom a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
 • Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la Vegueria.
 • Assessorar en les activitats relacionades amb l’Escalada en un rocòdrom.

Requisits accés

 • Tenir més de 18 anys el dia de la formació de la inscripció del curs.
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.

Continguts

 • Desenvolupament professional
 • Regulació de les instal·lacions de rocòdrom
 • Estructures i materials d’un rocòdrom
 • Manteniment estructural del rocòdrom
 • Material de seguretat del rocòdrom
 • Tècniques de seguretat per escalar en rocòdrom
 • Equipar vies
 • Activitats en el rocòdrom
 • Competicions d’escalada
 • Primers auxilis

Durada

La formació tindrà una durada d’unes 30h lectives aproximadament i 90h de pràctiques en entitats FEEC.

Horaris

Consulta el calendari penjat aquesta pàgina per veure la distribució del curs.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs, és adquirir els coneixaments necessaris per dinamitzar de manera totalment voluntaria les activitats d'un rocodrom d'entitat i conèixer les principals formes de manteniment d'aquest entre d'altres.