FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Requeriments federa’t online

Per poder federar-te online s'han de complir els següents requeriments:

  • No ser soci en l'actualitat de cap entitat de la FEEC.
  • L’opció online només es podrà fer servir en cas que no s’estigui federat.
  • No es podran tramitar ampliacions de llicencies.
  • Disposar de DNI o NIE.
  • Disposar de correu electrònic.
  • Ser major d’edat o realitzar la tramesa conjuntament amb els tutors legals de la persona.

Si compleixes amb tots els requeriments pots continuar.