FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 28/05/2018

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC tanca l’exercici 2017

L’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha servit per tancar l’exercici econòmic del 2017. Una trententa d’entitats han aprovat, per unanimitat, els comptes anuals de l’exercici econòmic de l’any anterior i l’estat de comptes a 31 de desembre.

L’Assemblea de les entitats de la FEEC s’ha celebrat al Castell del Paborde de la Selva del Camp (Baix Camp), el dissabte 26 de maig, organitzada pel Club Excursionista Arítjol. Una Assemblea que ha començat amb un homenatge al que va ser vicepresident primer de la FEEC, Lluís Simó.

Abans de començar amb l’orde del dia establert, l’alcalde de la població tarragonina, Josep Masdeu, va ser l’encarregat de donar la benvinguda als assistents.

Pel que fa a l’informe de les activitats de l’exercici vençut, els caps d’àrea de la FEEC van fer un repàs de les accions dutes a terme el passat 2017, amb una projecció del que s’estava ja fent aquest 2018. En l’informe de presidència, el president de la FEEC, Jordi Merino, va remarcar la xifra història de federats aconseguida el passat 2017. Per primera vegada a la història se superaven els 40.000 federats, arribant exactament a 41.102. També va presentar, durant la seva intervenció, la iniciativa de la nova llei de l’Esport Català, que busca una igualtat efectiva de l’esport femení, tolerància zero a la violència i discriminació, potenciació de l’esport per a persones discapacitades, conciliació entre la pràctica esportiva i els estudis o més projecció internacional, entre molts altres aspectes. Abans de donar pas a les diferents àrees de la FEEC, va tenir unes paraules per explicar la derogació de la Llicència Única Esportiva per part del Tribunal Constitucional.

Aquesta Assemblea ha servit per fer un repàs de les noves àrees creades a partir de l’elecció de la nova Junta Directiva el passat juliol. Joan Huertos, cap de l’àrea d’excursionisme, va explicar la nova organització establerta davant la incorporació de les disciplines no competitives que fins ara formaven par de l’àrea tècnica i com han tractat la continuïtat de les activitats que es venien realitzant fins ara. Bernat Macià, encapçalant l’àrea de lleure, va destacar com a punt important del 2017, la creació d’un nou carnet de lleure. Per primera vegada s’oferia una modalitat de carnet destinada a les activitats d’educació en el lleure organitzades per les entitats de la FEEC.

Aquesta ha estat la quarta assemblea on els representants de les entitats de la FEEC han pogut seguir el dossier a través d’una tablet, apostant per disminuir de forma important la despesa econòmica que suposava el suport en paper i sobretot reduir el medi ambiental de l’acte.