FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 27/04/2018

El Tribunal Constitucional anul·la la Llicència única esportiva

El Tribunal Constitucional ha donat la raó a les federacions esportives catalanes i ha anul·lat la part de la llei de llicència única que obligava els esportistes catalans a disposar d’una llicència federativa espanyola.

Antecedents

El dijous 12 d’abril de 2018 el Tribunal Constitucional va derogar la llicència única fixada a l’article 23 de la Llei 15/2014, per la qual es va modificar l’article 32.4 de la Llei de l’esport del 1990.

Aquest article obligava a totes les federacions autonòmiques a gestionar una única llicència federativa d’àmbit estatal per participar en qualsevol competició o activitat d’àmbit territorial. Així quedaria anul·lada la llicència autonòmica utilitzada majoritàriament en competicions o activitats dins de Catalunya i en l’esport base. Aquesta llicència la continuarien emetent les federacions autonòmiques degudament integrades a la federació espanyola acordant una compensació econòmica pels serveis de tramitació.

L’11 de juny de 2015, Catalunya va presentar un recurs d‘inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra aquesta modificació de la llei de l’esport en considerar que aquest tràmit era competència exclusiva de les federacions autonòmiques.

Finalment, el passat dijous dia 12 d’abril, el Tribunal Constitucional va dictar sentència derogant aquesta modificació i acceptant així el recurs presentat per Catalunya. Com indica l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aquesta competència era exclusiva de les federacions autonòmiques.

Cap canvi en la tramitació de llicències

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), tot i no estar afectada encara per aquesta llicència va optar per donar-li el nom de Carnet Federatiu en comptes de llicència, com ja havia informat a les seves entitats en reiterades assemblees. La FEEC era una de les moltes federacions autonòmiques en contra de la llicència única i va donar suport a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) en totes les seves gestions per la derogació d’aquesta llicència.

Així doncs, la tramitació de llicències federatives continuarà funcionant com fins ara i el/la federat/da podrà escollir tramitar la llicència FEEC o la seva habilitació FEDME en funció de les seves necessitats.