FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: UIM
Foto: UIM

Notícies - 17/06/2020

La UIM dels Mossos d’Esquadra col.labora en la senyalització dels refugis d’emergència de la FEEC

Refugis

Com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va decidir fa uns dies activar un protocol amb una sèrie de normes específiques d’ús a aplicar als refugis d’emergència que gestiona.

Per això es va elaborar un cartell informatiu en 4 idiomes –català, castellà, anglès i francès- que ja està col·locat, gràcies a la col·laboració de la Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra als refugis de Molières (Val d’Aran); Baiau, Broate i Mont-roig, tots tres al Pallars Sobirà i Costabona (Ripollès).

El cartell, validat pel Consell Català de l’Esport i la pròpia Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra, recalca que els usuaris que es vegin obligats a utilitzar-los segueixin unes determinades normes per tal de minimitzar el risc de contagi. Així, dins dels refugis d’emergència caldrà seguir les mesures de distanciament social i d’higiene dictaminades per les autoritats sanitàries i les normes següents:

 1. Es prohibeix l’ús del refugi per a qualsevol activitat de lleure
 2. Només es pot accedir dins del refugi en cas d’emergència, si algun excursionista pateixi un accident, o per a aixoplugar-se en cas de mal temps
 3. En la mesura del possible, cal mantenir la distància entre persones de 2 metres, evitar els contactes i reduir l’aforament al mínim imprescindible
 4. Els àpats s’han de fer a l’exterior del refugi, excepte si no és possible per les condicions climatològiques o una altra causa justificada
 5. En marxar, no s’ha de deixar menjar, deixalles ni objectes personals
 6. No es pot orinar ni defecar a prop del refugi. Cal allunyar-se, tapar les deposicions amb terra o pedres, recollir el paper higiènic i endur-se’l en una bossa tancada. El seu abandonament és motiu de sanció
 7. Només es pot pernoctar al refugi si és imprescindible. En aquest cas:
 • És obligatori l’ús de la mascareta
 • En cas de dur gel hidroalcohòlic, cal netejar-se les mans i el pany de la porta, abans i després del seu ús
 • Ventilar l’interior del refugi amb aire exterior, també de manera permanent mentre es dormi, tant com sigui possible
 • Notificar la pernocta a l’entitat propietària del refugi mitjançant un correu electrònic a feec@feec.cat

 

Consulta obertura refugis guardats FEEC 

Consulta protocol de refugis guardats