FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Josep Llusà
Foto: Josep Llusà

Notícies - 27/05/2020

Normes d’ús als refugis d’emergència

Refugis

Degut a la pandèmia de la COVID-19, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) procedirà a la col·locació de cartells als refugis d’emergència amb les normes d’ús. Aquests cartells han estat validats pel Consell Català de l’Esport i la Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra. Aquests últims, a més, també col·laboraran activament amb la col·locació dels cartells als refugis d’emergència de la FEEC.

Aquests cartells es trobaran a 13 refugis d’emergència de Catalunya amb l’objectiu que els usuaris que es vegin obligats a utilitzar-los segueixin unes determinades normes per tal de minimitzar el risc de contagi. Així, dins dels refugis d’emergència caldrà seguir les mesures de distanciament social i d’higiene dictaminades per les autoritats sanitàries i les normes següents:

 1. Es prohibeix l’ús del refugi per a qualsevol activitat de lleure
 2. Només es pot accedir dins del refugi en cas d’emergència, si algun excursionista pateixi un accident, o per a aixoplugar-se en cas de mal temps
 3. En la mesura del possible, cal mantenir la distància entre persones de 2 metres, evitar els contactes i reduir l’aforament al mínim imprescindible
 4. Els àpats s’han de fer a l’exterior del refugi, excepte si no és possible per les condicions climatològiques o una altra causa justificada
 5. En marxar, no s’ha de deixar menjar, deixalles ni objectes personals
 6. No es pot orinar ni defecar a prop del refugi. Cal allunyar-se, tapar les deposicions amb terra o pedres, recollir el paper higiènic i endur-se’l en una bossa tancada. El seu abandonament és motiu de sanció
 7. Només es pot pernoctar al refugi si és imprescindible. En aquest cas:
 • És obligatori l’ús de la mascareta
 • En cas de dur gel hidroalcohòlic, cal netejar-se les mans i el pany de la porta, abans i després del seu ús
 • Ventilar l’interior del refugi amb aire exterior, també de manera permanent mentre es dormi, tant com sigui possible
 • Notificar la pernocta a l’entitat propietària del refugi mitjançant un correu electrònic a feec@feec.cat