FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Fem muntanya

/

Inclusió

Formació inclusiva

Les accions formatives de l’Àrea d’Inclusió són a través de L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM), òrgan tècnic de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que té com a funció l’activitat docent.
El ventall formatiu s’anirà ampliant proporcionalment a les necessitats tant federatives com de les entitats. Per als cursos comptem amb la col·laboració i aprovació d’ONAT Foundation i Joëlette and CO. S’aniran programant càpsules al llarg de l’any, però també s’organitzaran sota les necessitats de les entitats.

 

Curs d’Instructor/a d’Inclusió

FORMACIÓ CONTÍNUA

Les càpsules formatives són formacions de curta durada que treballen aspectes concrets de metodologia i eines adaptades de progressió per muntanya. Les càpsules combinen en una jornada de formació la part teòrica i pràctica. Es poden combinar diverses càpsules i fer una formació més completa.

  • Cadira Joëlette (8 hores). Formació per a la iniciació de la conducció de grups amb Cadira Joëlette. Únic curs homologat per Joëlette and CO en tota Espanya.
  • Guiatge de persones amb discapacitat visual per muntanya (8 h). Aspectes bàsics per a la iniciació del guiatge de persones amb discapacitat visual per muntanya amb barra direccional.
  • Guiatge de persones amb discapacitat visual per marxa nòrdica inclusiva (8 h). Aspectes bàsics per a la iniciació del guiatge de persones amb discapacitat visual per muntanya amb el sistema NW Blind.
  • Eines adaptades de progressió per muntanya (16 hores): Càpsula de cadira Joëlette més la càpsula de guiatge de persones amb discapacitat visual per muntanya I.

FORMACIÓ FEDERATIVA

La formació federativa és aquella que ofereix la FEEC mitjançant el seu òrgan docent, l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) i que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la mateixa Federació. Per una banda, es pretén donar recursos i coneixements a les persones que estan implicades al dia a dia en les activitats de l’entitat. I, per altra banda, i de forma directa, és una garantia de seguretat i de suport a aquestes.

  • Instructor/a inclusiu/va (50 h lectives i 45 h de pràctiques en entitats): La figura del Monitor és la que dona suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya inclusiva que s’hi organitzen. Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin complir aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d’accés al curs.

Formació per a entitats

Formacions organitzades per les entitats destinades als seus socis, amb la col·laboració de l’àrea d’inclusió.
Si com a entitat t’interessa organitzar una formació d’un tema específic dels que es treballen a l’àrea, destinat als socis del club, pots contactar a l’àrea perquè ho gestionem conjuntament. O si no trobes el teu curs, també ens pots fer una proposta a: area.inclusio@feec.cat