FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: cearítjol
Foto: cearítjol

Agenda / Competició

2a La Selva Nordic Walking

Distància 11 km

Aquesta prova forma part de
2019 - Circuit Català de Marxa Nòrdica

Baix Camp Marxa nòrdica

Dins del Circuit Català de Caminades de Marxa Nòrdica 

30 de Juny de 2019

La Selva del Camp (Baix Camp) pel “Camí del Rec” i el “Camí de la Terrena” 

La 2a Nòrdic Walking La Selva és una activitat no competitiva que és defineix com: una excursió que es pot realitzar en la seva

totalitat practicant Marxa Nòrdica. Consisteix en caminar amb uns bastons especialment dissenyats per a aquesta activitat

esportiva amb una tècnica específica. Una correcta tècnica es basa en una progressió de passos i moviment dels braços,

avantbraços i mans, a les quals van subjectes els bastons específics per a la pràctica d’aquest esport, respectant la caminada

natural fent un ús actiu dels bastons.

Distància, desnivell i Lloc:

– Una distancia de 11,000 m.

– Un desnivell de +- 300 m.

– Discorre en la seva totalitat pel terme municipal de la vila de La Selva del Camp (Baix Camp) concretament pels camins de “La Terrena” i “El camí del Rec” SL-C 157. – La cota mínima és: 225 m.

– La cota màxima és: 420 m.

– La dificultat tècnica és pot considerar com a fàcil per una persona avesada a caminar en l’entorn natural.

– La concentració i sortida es farà en el parc Hort d’Iglèsies de La Selva del Camp.

– Hi hauran 2 avituallaments líquids I sòlids. Un a meitat del recorregut i un darrer a l’arribada.

Edat de participació:

• L’edat mínima per poder participar en el CCCMN és de 14 anys en el mateix dia del prova.

• Els menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a l’organització una autorització paterna o de tutor (adjuntada)

• Els menors de 16 anys a data de la prova estan obligats a anar acompanyats d’un adult durant tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de l’entitat.

Assegurança:

Assegurança Per participar a la 1ª La Selva Nòrdic Walking serà obligatori estar cobert per una assegurança amb la modalitat

adequada a la caminada i que només podrà ser:

• Carnet federatiu de la FEEC corresponent a l’any en curs.

• Assegurança temporal de la FEEC. L’assegurança temporal serà expedida pel Club Excursionista Arítjol en el moment de la inscripció.

Inscripcions i Preus:

– Les inscripcions s’obriran el dia 20 de maig de 2019 pels federats i el dia 3 de juny de 2019 pels no federats.

–  El tancament d’inscripcions a la 2ª La Selva Nòrdic Walking es farà a les 24:00 hores del dia 27 de juny del 2019.

– A partir d’aquesta data no es faran més inscripcions.

– Retorn import inscripcions. No més es retornarà l’import d’una inscripció, i abans del 24 de juny, en el cas de lesió i presentant el corresponent Certificat Mèdic. A partir del dia 25 de juny no es retornarà cap inscripció

Si necessiteu més informació, us podeu dirigir a la web de l’entitat organitzadora: https://www.aritjol.org/node/15918