FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 05/03/2019

Es realitzen les proves d’accés per ser tècnic de marxa nòrdica

Marxa nòrdica Formació

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) han realitzat les proves d’accés pel curs de tècnic de nivell 1 en Marxa Nòrdica. Les proves es van dur a terme el 23 de febrer al Parc Natural de Collserola a Esplugues de Llobregat i van tenir un total de 22 participants.

L’estructura de la prova constava de dues parts, la primera va consistir en fer una progressió en terreny pla on l’aspirant havia de realitzar un desplaçament en ‘L’ mitjançant la correcta tècnica de marxa nòrdica. La segona consistia en fer una progressió de 50 i 100 m sobre un terreny amb diferents inclinacions.

Un cop surti la llista definitiva d’admesos al curs, el proper 4 de març, els aspirants podran realitzar el corresponent pagament per fer el bloc específic, que tindrà una durada de 85 hores entre els dies 15 de març i 15 de juny. Dins d’aquest bloc es treballaran els fonaments de la marxa nòrdica, la formació tècnica i metodologia d’ensenyament, la conducció de la pròpia activitat, el medi físic i humà, i per últim, la disciplina a nivell federatiu així com els esdeveniments de promoció esportiva de marxa nòrdica.

Un cop superat, l’alumne haurà d’inscriure’s a un bloc comú que convoqui l’Escola Catalana de l’Esport o qualsevol dels centres públics. El bloc comú serà semipresencial del 26 de juny a l’11 de juliol i es treballaran aspectes com les bases del comportament esportiu, primers auxilis, l’activitat física adaptada i, per últim, l’organització esportiva. Posteriorment, i un cop superat aquests dos blocs s’haurà de realitzar un període de pràctiques, entre el 17 de maig de 2019 i el 17 de maig de 2020 amb un total de 150 hores.

Aquesta és una formació oficial i reconeguda a nivell de tot l’estat espanyol que permet la inscripció directa al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). A la vegada, aquesta segona edició ha tornat a ser un èxit i podem veure que de la primera edició a aquesta última, la marxa nòrdica compta cada cop amb una millor acollida.