FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Escalada nivell 1

Nivell Curs d'escalada nivell 1
Ratio Ràtio habitual monitor/alumne: 4 a 6

Aquest curs es fa amb la col·laboració del Club Excurcionista Palautordera  i el CESC per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PROGRAMA i CONTINGUTS

Dia 21/09/23, 19 a 21h: Presentació.

Revisió material dels/les alumnes. Xerrada teòrico-pràctica del Material (casc, talabard, peus de gat, assegurador/rapelador, corda simple, cintes exprés, mosquetons de seguretat, anells de cinta i/o cordino).

Aprendre els 5 nusos bàsics i diferents tipus d’ancoratge.

23 i 24/09/23  Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Tècniques de progressió. Encordament i protocols de seguretat (revisió mútua). Assegurament del company/a en politja i despenjament. Utilització d’aparells per assegurar: estàtics i dinàmics.

Interpretació de ressenyes i graduacions.

30/09/23 i 1/10/23  Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Maniobra de passar corda per la reunió i despenjaments. Ràpel auto-assegurat. Com escalar de primer i assegurament (cadena de seguretat). Tipus d’ancoratges naturals i fixes. Aturada de caigudes. Muntatge bàsic de reunions. Com abandonar una via amb seguretat.

                                                                                                                                                                                                           

MATERIAL

Peus de gat, casc, talabard, assegurador/rapelador (tipus: tub o grigri), corda simple, 8 cintes exprés, mosquetons de seguretat (algun HMS), anells de cinta i/o cordino (60 i 120 cm, mín. 15 KN de resistència), anells de cordino ( 6 mm Ø) per a maixards.

– Si us falta part del material, l’escola d’escalada del CEP o l’equip docent us el pot prestar.

 

NORMES DEL CURS

– Places:  mínim 4 inscrits màxim 6.

– Disposar del carnet federatiu amb la modalitat d’escalada de l’any en curs o tramitar l’assegurança temporal.

– Edat mínima 16 anys amb autorització

– Ràtio habitual monitor/alumne: 4 a 6

– Equip docent: Instructors titulats ECAM

– La Direcció del curs podrà excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, no respecti les indicacions dels docents i/o no tingui uns mínims d’educació i respecte envers les persones i el medi ambient, sense dret al retorn de l’import fet efectiu.

– Data límit d’inscripció 12 del  09 del 2023

– Les sortides practiques es duran a terme en escoles d’escalada properes a roca, si les cocondicions meteorològiques

  ho permeten, si no aniriem a un rocodrom cobert. ( el preu esta inclos en la inscripcio).

 

DIRECTOR

Marc Ungé membre ECAM.

 

PREUS:

100 € (no inclou desplaçaments, àpats…).

Data límit: 12/09/2023.

A ingressar al compte del CEP de BANC SABADELL IBAN ES42 0081 0082 2500 0167 8173.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç i el següent.

Aquí trobareu el full d’inscripcions.

 

Objectius

Aquest curs té com a objectiu formar als i les alumnes

amb tots els coneixements necessaris per poder escalar vies

equipades d’un llarg amb total seguretat i autonomia.

 

No és imprescindible experiència prèvia. Si ja s’han fet algunes

escalades serà molt útil per consolidar coneixements, aprendre

noves tècniques i adquirir confiança.