FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Equipador de Competició d’Escalada

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) juntament amb el Comitè d’Escalada, convoca un curs d’Equipador de Competició d’Escalada pel dies  27, 28 i 29 de maig de forma presencial.

Els nivells d’aquesta formació seran:

Curs d’Equipador de Competició Federatiu serà homologat per la EEAM (Escuela Española de Alta Montaña) de la FEDME. Un cop superat el curs, s’expedirà a l’aspirant, la titulació per equipar com equipador delegat, en competicions d’àmbit autonòmic.

Amb aquesta titulació, l’equipador podrà presentar-se al curs de la FEDME d’equipador nacional. Es imprescindible tenir una formació d’equipador de competició autòmic per presentar-se a la formació d’equipador de competició d’àmbit nacional.

(El curs està pendent d’homologació de la EEAM)

Dates i lloc de realització

 • 27, 28 i 29 de maig de forma presencial.

El curs presencial es farà al Rocodrom del Centre Muntanyenc Sant Llorenç de Terrassa
(Carrer del Camí de la Font de les Canyes, 15, 08227 Terrassa, Barcelona)

Places

Aquest curs es convoca amb un mínim de 6 places i un màxim de 12. En cas que els alumnes superin les places, es valoraran els diferents punts:

 • 1 punt extra per l’experiencia en equipador de competició regional.
 • 3 punts per la experiencia prèvia com equipador en una competició nacional.
 • 1 punt per l’experiència com competidor a nivell autonòmic.

Requisits previs dels alumnes

 • Edat mínima 18 any i graduat escolar.
 • Disposar de la llicència C FEDME de l’any en curs.
 • Acreditar experiència a través d’un currículum (l’ECAM el pot demanar)
 • Disposar del certificat d’operador de plataformes elevadores (*)

(*)Els que no disposin del certificat d’operador de plataformes elevadores, durant el curs s’explicarà com obtenir el carnet.

Nivell:

 • Masculí: 7c+ de via encadenada en 1 o varis intents en 1 dia / 7b+ de bloc encadenat en 1 o varis intents en 1 dia.
 • Femení: 7b de vía encadenada en 1 o varis intents en un dia / 7a de bloc encadenat en 1 o varis intents en 1 dia.
 • No hi haurà accés directe per ser esportista d’alt rendiment.

Continguts del curs

1. La FEEC i l’escalada a nivell autonòmic i estatal
2. La competició
3. La competició de dificultat
4. La competició de bloc
5. La competició de velocitat
6. Prova pràctica en competició
7. Catergories juvenils
8. Altres competicions
9. Equip de Setters
10. Eines últils pels equipadors de competició
11. Primers auxilis

Total: 30h (contingut online teòric i pràctic presencial i) i 128h de pràctiques tutoritzades amb llicència FEDME.

Titulació
La FEEC estendrà el títol d’equipador federatiu d’escalada, a nivell autonòmic.

Preu
El preu del curs és de 235  euros

Inclou: Professorat, documentació i pràctiques durant la competició

No inclou: Allotjament, manutenció, desplaçaments i material personal.

Podeu trobar tota la informació detallada al web de la FEEC. Per a qualsevol dubte podeu contactar amb ecam@feec.cat o el tlf 934120777

 

Objectius

L’objectiu d’aquest curs, és dotar de formació a les figures d’equipadors de competicions els
quals equipen les vies d’escalada en les diferents modalitats de competició.