FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Aquest monogràfic es fa amb la col·laboració de l’entitat Club Excta. Vinyols per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

La via ferrada és el mitjà més senzill per apropar-nos a la verticalitat de la muntanya i també permet gaudir de la bellesa de molts paratges naturals. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

 

CONTINGUTS

 • Tipus de recorreguts equipats.
 • Equipament de les vies ferrades.
 • Material utilitzat.
 • Tècniques de seguretat, progressió i descens.
 • Resolució d’incidències.
 • Escala de dificultat.

*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR

 • Vestimenta adient que permeti els moviments.
 • Calçat esportiu de muntanya, arnès i casc.
 • Equip de dissipador de via ferrada homologat i 2 mosquetons de seguretat (per a vies ferrades o amb tanca automàtica).
 • Assegurador-davallador.
 • 1 mosquetó de seguretat HMS (o de pera).
 • 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui).
 • 1,50 m de cordino de 6 mm.
 • 1 cinta cosida de 80-100 cm de perímetre aproximadament.
 • Guants.

Alguns d’aquests materials es poden demanar a l’entitat i/o al director.

 

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6. Si s’arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins a arribar a 12 alumnes.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
 • L’equip docent es reserva el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Caldra tenir la llicència federativa de la FEEC any 2024 modalitat C o superior, o es tramitarà la llicència temporal pels dies del curs (5€ aprox. per dia) a l’entitat que faci  l’activitat.
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA DEL MONOGRÀFIC
JUNY

26: Presentació i sessió teòrica per videoconferència a les 19:30 h.
29 i 30 : Sortida pràctica. Lloc a determinar.

DIRECTOR: Jordi Solans
Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

Objectius

Dotar els alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que els permetin progressar amb seguretat i autonomia per vies ferrades i camins equipats. Addicionalment, es donaran les eines bàsiques per poder resoldre les possibles incidències que poden succeir en el recorregut d’una via ferrada.