FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic GPS (UESJA)

Ratio 1:8

Aquest monogràfic es fa amb col·laboració de l’entitat Unió Excta. de Sant Joan de les Abadesses per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

Per a orientar-nos a la muntanya són imprescindibles el mapa i la brúixola però cada cop més, és útil fer servir també, el GPS.

Aquesta jornada està dedicada a fer servir el GPS per orientar-nos a la muntanya.

 

CONTINGUTS

 • Funcionament i conceptes del Sistema de Posicionament Global.
 • Configuració i funcions generals dels dispositius GPS.
 • Conceptes sobre els mapes i els itineraris.
 • Operacions a fer abans de cada sortida.
 • Operacions que podem fer i dades que podem obtenir amb el terminal de GPS.
 • Preparació d’un itinerari al PC i transferència al GPS.
 • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.
 • Dissenyar un itinerari: determinar punts, crear una ruta, fer un track. Com anar a un lloc determinat i com tornar enrere.
 • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.

 

MATERIAL A PORTAR

 • Si es té, GPS propi, l’aplicació instal·lada al mòbil, l’ordinador portàtil.

 

NORMATIVA DEL CURS

 • Places: mínim 8 alumnes i màxim 16 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 8. Si s’arriba a 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 16 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC 2023 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (aprox. 5€ per dia).
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

MAIG

Dijous 25 Presentació i sessió teòrica per videoconferència de 19 h a 20 h.

JUNY

Dissabte i diumenge 3 i 4 Sortides teòrico-pràctiques. Lloc a determinar.

 

DIRECTOR: Dani Vergara

Tots els instructors son membres de l´Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Subvenció “Dona i Esport”: Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC adient a l’especialitat podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2

Objectius

Conèixer les possibilitats i avantatges de precisió i seguretat en l'orientació que ens ofereixen el Sistema GPS i les noves tecnologies, així com també els seus inconvenients.