FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic GPS (UESJA)

Ratio 1:8

25 de maig 2023 / 4 de juny 2023

Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses

C/ del Mercader Jossa, 4, 17860 Sant Joan de les Abadesses, Girona

Preu Mirar inscripcions

Aquest monogràfic és fa amb col·laboració de l’entitat Unió Excta. de Sant Joan de les Abadesses per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

Per a orientar-nos a la muntanya són imprescindibles el mapa i la brúixola però cada cop més, és útil fer servir també, el GPS.

Aquesta jornada està dedicada a fer servir el GPS per orientar-nos a la muntanya.

 

CONTINGUTS

 • Funcionament i conceptes del Sistema de Posicionament Global.
 • Configuració i funcions generals dels dispositius GPS.
 • Conceptes sobre els mapes i els itineraris.
 • Operacions a fer abans de cada sortida.
 • Operacions que podem fer i dades que podem obtenir amb el terminal de GPS.
 • Preparació d’un itinerari al PC i transferència al GPS.
 • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.
 • Dissenyar un itinerari: determinar punts, crear una ruta, fer un track. Com anar a un lloc determinat i com tornar enrere.
 • Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.

 

MATERIAL A PORTAR

 • Si es té, GPS propi, l’aplicació instal·lada al mòbil, l’ordinador portàtil.

 

NORMATIVA DEL CURS

 • Places: mínim 8 alumnes i màxim 16 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 8. Si s’arriba a 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 16 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC 2023 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (aprox. 5€ per dia).
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

MAIG

Dijous 25 Presentació i sessió teòrica per videoconferència de 19 h a 20 h.

JUNY

Dissabte i diumenge 3 i 4 Sortides teòrico-pràctiques. Lloc a determinar.

 

DIRECTOR: Dani Vergara

Tots els instructors son membres de l´Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Subvenció “Dona i Esport”: Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC adient a l’especialitat podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2

Objectius

Conèixer les possibilitats i avantatges de precisió i seguretat en l'orientació que ens ofereixen el Sistema GPS i les noves tecnologies, així com també els seus inconvenients.