FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic d’Iniciació a l’Alta Muntanya amb neu

Ratio 1:6

2 de desembre 2021 / 12 de desembre 2021

Cordada, Associació Excta. i Ecologista

C/ Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona

Preu 70 € amb llicència federativa anual FEEC // 80 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ:

Per realitzar activitats en alta muntanya cal fer una ampliació dels nostres coneixements com a muntanyencs i excursionistes per tal d’adaptar-nos a la presencia de la neu, el glaç i els terrenys mixtes (roca – neu – glaç), tant en l’aspecte del material necessari, com de les tècniques de progressió i seguretat i de la logística i tàctica per a afrontar les ascensions.

 

NIVELL ESPORTIU MÍNIM:

Bona condició física. Experiència en excursionisme.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR:

Roba adient per a la practica de les ascensions a l’alta muntanya. Botes amb tractament hidròfug, paraneus.

Es donaran més explicacions sobre els materials a la primera xerrada, si no es disposen, l’Escola de Cordada facilita piolet grampons, talabard, casc, etc, inclosos al preu del taller.

 

NORMES DEL CURS:

– Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

– Caldrà tenir la llicència federativa de la FEEC de l’any 2021, tipus C o superior, o tramitar la llicència temporal pels dies del curs (5€ per dia, aprox.).

– Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.

– El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

– La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de força major (condicions climatològiques, etc.)

– L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, no respectar les indicacions dels monitors i/o no tenir uns mínims d’educació i respecte envers la resta de companys, monitors i el medi ambient.

Els viatges, àpats, lloguer de material i les pernoctacions van a càrrec dels cursetistes.

 

PROGRAMA:

DESEMBRE

Dijous, 2  Sessió teòrica: Material i equip. Per videoconferència de les 19:30h.  

Dissabte, 11  Sortida pràctica: Possiblement al Berguedà.

Diumenge, 12  Sortida pràctica: Possiblement al Berguedà.

 

DIRECTOR: Josep Escruela

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

 

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb la llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

Objectius

Equipament i materials adients.

- Ús correcte del material de seguretat (piolet, grampons, corda, etc).

- Tècniques de progressió per pendents de fins a 40º.

- Tècniques d’auto-detenció (en solitari i encordats).

- Planificació de les ascensions.

Exemples d’ascensions que s’haurien de poder fer amb seguretat un cop acabada la  formació: Monte Perdido, Posets per les “vies normals”.