FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic de Progressió per crestes (UESJA)

Ratio 1:6

6 de juny 2023 / 11 de juny 2023

Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses

Carrer del Mercader Jossa, 4, 17860 Sant Joan de les Abadesses, Girona

Preu Mirar inscripcions

Aquest monogràfic es fa amb col·laboració de l’entitat Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

Es tracta de progressar pel fil d’una muntanya o unió de muntanyes, ja sigui caminant, grimpant o bé utilitzant tècniques d’alpinisme. No es tracta de caminar per una carena. Aquesta activitat requereix: coneixements d’alta muntanya i tècniques d’alpinisme i escalada, tenir una bona condició física i psíquica i no patir vertigen.

 

MATERIAL OBLIGATORI

  • Per a la primera sortida pràctica: equip d’escalada (peus de gat, casc, arnès, davallador-assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2 m de cordino de 7 mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana d’1,5 m – 2 m aproximadament).
  • Per a la segona sortida pràctica: equip d’alta muntanya i escalada (botes de trekking i equip d’alta muntanya, casc, arnès, davallador-assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2 m de cordino de 7 mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana d’1,5 m – 2 m aproximadament).

 

NORMES DEL CURS

  • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6. Si s’arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.
  • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2023 modalitat C o superior, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5€ per dia, aprox.).
  • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
  • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
  • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
  • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
  • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
  • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumnes.

 

PROGRAMA DEL MONOGRÀFIC

JUNY

Dimarts, 6:  Presentació i sessió teòrica. Serà per videoconferència de 19-21 h.

Dissabte, 10: Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Diumenge, 11: Sortida pràctica. Lloc a determinar.

 

DIRECTOR: Joan Agüera

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà : es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2

Objectius

- Dominar els aspectes tècnics, tàctics i d'estratègia a l’hora d’afrontar una cresta.

- Aconseguir autonomia en la realització del recorregut d'una cresta.

- Aplicar tots els aspectes de seguretat propis d’aquest tipus d’activitat.

- Conèixer les característiques del material i del seu ús correcte.

- Valorar correctament el perill existent en la progressió per crestes.

- Gaudir a l’hora de fer aquesta activitat.