FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic de progressió per crestes Comarca del Vallès (Mollet)

Ratio 1:6

8 de juny 2020 / 14 de juny 2020

Club Muntanyenc Mollet

Pineda Fosca, 6 “Casal La República” - Mollet del Vallès

Preu 70 € amb llicència federativa anual FEEC // 80 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ:

Es tracta de progressar pel fil d’una muntanya o unió d’elles ja sigui caminant, grimpant o bé utilitzant tècniques d’alpinisme. No es tracta, de caminar per una cresta. Aquesta activitat requereix: coneixements d’alta muntanya i tècniques d’alpinisme i escalada, tenir una bona condició física – psíquica i no patir vertigen.

 

MATERIAL OBLIGATORI:

Botes de tresc, casc d’escalada, arnès, cap d’ancoratge, corda de 60 m, assegurador/davallador, 4 mosquetons de seguretat (2 HMS), anells de cinta amb mosquetons, cintes i/o cordinos per fer reunions, joc de fissures, friends mitjos i grans, extractor de fissures, roba còmoda de muntanya i farmaciola.

 

NORMES DEL CURS:

– Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

– Caldrà tenir la llicència federativa de la FEEC de l’any 2020, tipus C o superior, o tramitar la llicència temporal pels dies del curs (5€ per dia, aprox.).

– Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.

– El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

– La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de força major (condicions climatològiques, etc.)

– L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, no respectar les indicacions dels monitors i/o no tenir uns mínims d’educació i respecte envers la resta de companys, monitors i el medi ambient.

Els viatges, àpats, lloguer de material i les pernoctacions van a càrrec dels cursetistes.

 

PROGRAMA:

JUNY

Dilluns, 8  Presentació i sessió teòrica.

Dissabte, 13  Sortida pràctica: Lloc a determinar.

Diumenge, 14  Sortida pràctica: Lloc a determinar.

La presentació i la sessió teòrica tindran lloc a les 20h a la seu de l’entitat.

DIRECTOR: Jordi Maymó

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

 

El alumne amb llicència federativa anual, que pertanyi a la Divisio Territorial del Vallès, gaudiran d’una subvenció de 10€ en finalitzar el curs amb aprofitament i assistència presencial mínima del 80% de les sessions (fins a exhaurir la subvenció).

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb la llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Objectius

- Dominar els aspectes tècnics, tàctics i estratègies a l’hora d’afrontar una cresta.

- Aconseguir autonomia a l’hora de fer una cresta.

- Aplicar tots els aspectes de seguretat propis d’aquest tipus d’activitat.

- Conèixer les característiques del material i l’ús correcte d’aquest.

- Valorar correctament el perill existent en la realització d’una cresta.

- Gaudir a l’hora de fer aquesta activitat.