FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monogràfic de progressió per crestes CEMT

Ratio 1:6

Aquest monogràfic es fa amb col·laboració de les entitats Club Excta. Madteam per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

Es tracta de progressar pel fil d’una muntanya o unió de muntanyes, ja sigui caminant, grimpant o bé utilitzant tècniques d’alpinisme. No es tracta de caminar per una carena. Aquesta activitat requereix: coneixements d’alta muntanya i tècniques d’alpinisme i escalada, tenir una bona condició física i psíquica i no patir vertigen.

 

MATERIAL OBLIGATORI

  • Per a la primera sortida pràctica: equip d’escalada (peus de gat, casc, arnès, davallador-assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2 m de cordino de 7 mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana d’1,5 m – 2 m aproximadament).
  • Per a la segona sortida pràctica: equip d’alta muntanya i escalada (botes de trekking i equip d’alta muntanya, casc, arnès, davallador-assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2 m de cordino de 7 mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana d’1,5 m – 2 m aproximadament).

 

NORMES DEL CURS

  • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6. Si s’arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.
  • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2024 modalitat C o superior, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5€ per dia, aprox.).
  • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
  • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
  • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
  • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
  • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
  • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumnes.

 

PROGRAMA DEL MONOGRÀFIC

SETEMBRE

Dimecres, 18:  Presentació i sessió teòrica per videoconferència a les 19 h.

Dissabte, 21: Sortida pràctica. Lloc a determinar.

Diumenge, 22: Sortida pràctica. Lloc a determinar.

 

DIRECTOR: Jordi Solans

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà : es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2

Objectius

- Dominar els aspectes tècnics, tàctics i d'estratègia a l’hora d’afrontar una cresta.

- Aconseguir autonomia en la realització del recorregut d'una cresta.

- Aplicar tots els aspectes de seguretat propis d’aquest tipus d’activitat.

- Conèixer les característiques del material i del seu ús correcte.

- Valorar correctament el perill existent en la progressió per crestes.

- Gaudir a l’hora de fer aquesta activitat.