FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Aquest monogràfic és fa amb col·laboració del Centre Excta. Borges Garrigues i la Unió Excta. Sant Martí Provençals per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

La via ferrada és el mitjà més senzill per apropar-nos a la verticalitat de la muntanya i també permet gaudir de la bellesa de molts paratges naturals. Cal una condició física normal i no patir vertigen.

 

CONTINGUTS

 • Tipus de recorreguts equipats.
 • Equipament de les vies ferrades.
 • Material utilitzat.
 • Tècniques de seguretat, progressió i descens.
 • Resolució d’incidències i assegurament preventiu.
 • Escala de dificultat.

*Els continguts s’adaptaran als coneixements inicials de cada alumne i al seu ritme d’aprenentatge.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR

 • Vestimenta adient que permeti els moviments.
 • Calçat esportiu de muntanya, arnès i casc.
 • Conjunt dissipador per a via ferrada amb 2 mosquetons de seguretat.
 • Assegurador-davallador.
 • 1 mosquetó de seguretat HMS (o de pera).
 • 3 mosquetons de seguretat (del tipus que sigui).
 • 2 cordinos de 1,60 m de 6 mm de diàmetre.
 • 3 cintes cosides d’entre 60 i 120 cm. aprox.
 • 3 cintes exprés
 • Guants (preferible de pell).

 

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 6 alumnes i màxim 12 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 6. Si s’arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins a arribar a 12 alumnes.
 • La direcció del curs podrà modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • L’equip docent es reserva el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Disposar de la llicència federativa de la FEEC-2023 modalitat C o superior, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5 € aproximadament per dia).
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • Edat mínima 18 anys.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA

JUNY

 • Dia 1: Presentació i teòrica per videoconferència a les 19 h.
 • Dia 3: Sortida pràctica. Lloc a determinar.

 

DIRECTOR: Francesc Guivernau
Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2

Objectius

Donar els coneixements i els recursos necessaris per progressar amb seguretat i autonomia per vies ferrades. També es donaran les eines bàsiques per resoldre les incidències que es poden produir en una via ferrada.