FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Jornada GPS (Agrupació Excta. Bufalà) Comarca del Barcelonès

Ratio 1:8

23 d'octubre 2021

Agrupació Excta. Bufalà

Carrer de Campoamor, 43, 08917 Badalona

Preu 35 € amb llicència federativa anual FEEC // 42 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ

Per a orientar-nos a la muntanya són imprescindibles el mapa i la brúixola però cada cop més, és útil fer servir també, el GPS.

Aquesta jornada està dedicada a fer servir el GPS per orientar-nos a la muntanya.

 

CONTINGUTS

-Funcionament i conceptes del Sistema de Posicionament Global.

-Configuració i funcions generals dels dispositius GPS.

-Conceptes sobre els mapes i els itineraris.

-Operacions a fer abans de cada sortida.

-Operacions que podem fer i dades que podem obtenir amb el terminal de GPS.

-Preparació d’un itinerari al PC i transferència al GPS.

-Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.

-Dissenyar un itinerari: determinar punts, crear una ruta, fer un track. Com anar a un lloc determinat i com tornar enrere.

-Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.

 

MATERIAL A PORTAR

-Si es té, GPS propi, l’aplicació instal·lada al mòbil, l’ordinador portàtil.

 

NORMATIVA DEL CURS

-Places: mínim 8, màxim 16 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 8, si s’ha arriba a 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 16 alumnes.

-Cal tenir la llicència federativa anual de la FEEC 2021 adient a l’especialitat o tramitar-ne una de temporal (aprox. 5€).

-Edat  mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors.

-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

-El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

Els viatges, àpats i la pernocta aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

OCTUBRE

Dissabte 23  Presentació i sessió teòrica i sortida pràctica

 

DIRECTOR: Fermí Marco

Tots els instructors son membres de l´Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Subvenció “Dona i Esport”: Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC adient a l’especialitat podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

 

 

 

Objectius

Conèixer les possibilitats i avantatges de precisió i seguretat en l'orientació que ens ofereixen el Sistema GPS i les noves tecnologies, així com també els seus inconvenients.