FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Orientació Comarca Barcelonès (Foment Excta. de Barcelona – Club Esportiu Prorunners)

Nivell Nivell 1
Ratio 1:8

22 d'octubre 2020 / 1 de novembre 2020

Foment Excta. de Barcelona // Club Esp. Prorunners

Carrer de la Creu dels Molers, 6, 08004 - Barcelona

Preu 90 € amb llicència federativa anual FEEC // 105 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ

Formació tècnica que ens ajudarà a orientar-nos en muntanya per realitzar excursions i ascensions en mitja i alta muntanya, amb coneixements per llegir un mapa i interpretar el terreny, amb ajuda de la brúixola i el GPS. També es podrán confeccionar i preparar prèviament itineraris i excursions per gaudi de forma autónoma i segura.

 

CONTINGUTS

-Cartografia i el Mapa Topogràfic, l’Escala, les Corbes de Nivell, elements del Terreny, els Signes Convencionals.

-Orientació interpretant Punts de Referència al mapa i al terreny.

-La Brúixola, tipus de brúixola, el Nord Magnètic, la Declinació Magnètica, l‘Azimut, el Rumb.

-Orientació amb el mapa i la brúixola, Càlcul de Rumbs, Seguir un Rumb, Identificar punts de Referència amb l’ajuda de la brúixola, trobar el Punt d’Estació (triangulació).

– Funcionament bàsic del GPS i configuracions, Waypoint i Tracks, Coordenades UTM, el DATUM, el coordinatòmetre,  trobar el Punt d’Estació.

-Preparació d’itineraris, el curvímetre i mesura de distàncies, càlcul d’horaris.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR:

-Material individual: paper, llapis, bolígraf de punta fina, regle graduat, escaire, tissores, brúixola de base plana, 2 piles AA. (si en teniu, GPS, curvímetre).

-Equip individual: Equip de muntanya adequat per a una sortida de mitja muntanya d’un dia.

 

NORMES DEL CURS

-Places: mínim 8, màxim 16 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 8, i si s’ha arriba als 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar als 16 alumnes.

-Caldrà  tenir la llicència federativa anual de la FEEC any 2020, tipus A o superior, o tramitar la llicència temporal pels dies del curs (5 € aprox. per dia).

-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors.

-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen per a la seguretat de tots els assistents.

-El director i el seu equip es reserven el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o no compleixi les normes establertes.

Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

OCTUBRE

Dia 22:  Presentació i sessió teòrica (De les 20 h a les 22 h a la seu de l’entitat de Foment Excta. de Barcelona).

Dia 24 i 25:  Sortida teòrico/pràctica.

Dia 31: Sortida tèorico/pràctica.

NOVEMBRE

Dia 1: Sortida tèorico/pràctica.

 

DIRECTOR: Xavier Sánchez

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM).

 

Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb llicència federativa anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

 

Aquesta és una activitat esportiva que requereix uns mínims de forma física i tècnica i que es desenvolupa en el medi natural. El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.

 

 

 

Objectius

Dotar als alumnes d'uns coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar una lectura d'un mapa topogràfic, identificar els elements del terreny, utilització de la brúixola, calcular un rumb, trobar el punt d'estació, utilització bàsica del GPS i l’estudi i preparació d'un itinerari. Tot això els hi permetrà desplaçar-se amb seguretat per la muntanya.