FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Excursionisme (AAMP)

Ratio 1:8

Aquest curs és fa amb col·laboració de l’entitat Club d’Esports de Muntanya Cerdanyola per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

MATERIAL PER CURSETISTA

Roba adequada a l’activitat excursionista, motxilla, calçat resistent i còmode amb sola adherent (botes de tresc), bastons, cantimplora, protecció solar, brúixola de base plana, ulleres de sol, llum frontal, llapis, bolígraf, regles aprox. 15 cm. i 2 piles AA per ús del GPS.

 

CONTINGUTS:

 • Material i equip bàsic per l’excursionisme.
 • Coneixement del medi i meteorologia.
 • Cartografia i orientació.
 • Planificació de l’activitat.
 • Seguretat a la muntanya.
 • Tècniques de progressió.
 • Condicionament físic.
 • Farmaciola.
 • Nutrició.

 

NORMES DEL CURS

 • Places: mínim 8 alumnes i màxim 16 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 8. Si s’arriba a 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 16 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2023 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5 € aprox. per dia).
 • Els fulls del TEST 1 i de la subvenció de la dona i esport omplerts es poden enviar a area.formacio@feec.cat
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA

MAIG

Dia 12:  Presentació i sessió teòrica per videoconferència a les 19 h.

Dia 13 :  Sortida teòrico/pràctica.

Dia 14: Sortida tèorico/pràctica.

Dia 27: Sortida tèorico/pràctica.

Dia 28: Sortida tèorico/pràctica.

En totes les sortides teòriques/pràctiques treballem la orientació, la seguretat i la progressió a la muntanya.

 

DIRECTOR: Marta Presseguer

L’equip docent està format per membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Telèfon de contacte: 93 4120777 ext. 2

Objectius

Aquesta formació preten dotar als alumnes d'uns coneixements i d'unes capacitats que els hi permetin realitzar excursions d'un dia, en terreny de baixa i mitja muntanya sense neu, amb la màxima seguretat. Durant el curs es parlarà de: Equip i material, tècniques de progressió, orientació, planificació i seguretat.