FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Alpinisme nivell 1 (Centre Excta. Banyoles)

Nivell Nivell 1
Ratio 1:6

PRESENTACIÓ

Fer alpinisme vol dir escalar a l’alta muntanya. L’alçada, els ambients severs i els terrenys precaris són condicions habituals en la pràctica de l’alpinisme.

 

EQUIP I MATERIAL PER CURSETISTA:

 • Equip: casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, peus de gat (opcionals per la 1ª sessió de pràctiques), paraneus, ulleres de sol, 2 parells  de guants (uns impermeables), llum frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.
 • Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnés, piolet, grampons, pals telescòpics (opcional), davallador/assegurador (vuit, “reveso”, galleda o similar), 2 mosquetons de seguretat (HMS), 2 cintes o “cordinos” (120/160cm. aprox.), 1 “cordino” per a nus “machard”  (50 cm aprox. X 6 mm).

 

NORMES DEL CURS :

 • Places: mínim 6, màxim 12 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, i si s’hi arriba als 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar als 12 alumnes.
 • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2022 modalitat C o superior, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5€ per dia, aprox).
 • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
 • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
 • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA DEL CURS

DESEMBRE

 • Dia 8 Presentació-sessió teòrica que es farà a la seu de l’entitat a les 19 h.
 • Dies 10 i 11   Sortida pràctica. Lloc a determinar. Progressió i auto assegurament en roca i neu.
 • Dies 17 i 18   Sortida pràctica. Lloc a determinar. Seguretat en l’alta muntanya.

DIRECTOR: Toti Vales

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

 

Les dones amb la llicència federerativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció. 

Objectius

-Dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de baixa dificultat i de forma autònoma.