FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’alpinisme nivell 1 Comarca Baix Llobregat (Corbera de Llobregat)

Nivell Nivell 1
Ratio 1:6

5 de març 2020 / 15 de març 2020

Ass. Esp. Speleocorb (Agrup. Pro Natura)

Passatge Piscina, 2 Local 4 08757 - Corbera de Llobregat

Preu 125 € amb llicència federativa anual FEEC // 140 € sense llicència federativa anual FEEC + la llicència temporal

PRESENTACIÓ

L’alpinisme és una modalitat esportiva apassionant que permet descobrir l’essència salvatge i la bellesa de l’alta muntanya. L’alpinisme és, sens dubte, l’activitat de muntanya més multidisciplinària a conseqüència dels terrenys on es practica: una conjugació d’elements com la neu, la roca i el gel, que es troben en terrenys inestables i ambients severs. Això és el que ens trobem a l’alta muntanya.

 

MATERIAL PER CURSETISTA

Roba i vestimenta 3 capes, adequada al medi. (Polaines, gorro, guants, buff, …), botes d’alpinisme amb sola rígida o semi-rígida. Piolet i grampons. Arnes i casc. 4 Mosquetons HMS, 4 mosquetons simples, 2 anelles cosides de 120, 1 cordino de diàmetre 6 mm x 150 cm. I un cordino de diàmetre 7mm x 5m. Una Plaqueta per a doble corda, assegurador – descensor.Mapa de Vallter, brúixola, Paper, llapis i goma. Motxilla de 30l. Farmaciola personal, llanterna frontal, manta tèrmica i navalla. Protecció solar (ulleres, crema). Una corda de 30m. Simple o doble. DVA, pala i sonda.

 

NORMES DEL CURS

-Places: mínim 6 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 6, si s’ha arriba a 6 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 12 alumnes.

-Caldrà tenir el carnet federatiu de la FEEC de l’any 2020 adient a l’especialitat.

-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada i adjuntar fotocòpia de DNI del pare, mare o tutor legal.

-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions  meteorològiques o altres, ho aconsellen.

-El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.

Els viatges, àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran per compte de l’alumne.

 

PROGRAMA 

MARÇ

Dijous 5     Presentació del curs. Objectius i logística del curs. Classe teòrica. Material i equip per l’alpinisme.

Dissabte 7   i diumenge 8          Sortides teòrico-pràctiques. A concretar.

Dissabte 14  i diumenge 15       Sortides teòrico-pràctiques. A concretar. Cloenda. Lliurament de diplomes.

La presentació i la classe teòrica tindrà lloc al local de l’entitat de 20 h a 22h.

 

DIRECTOR: Jordi Bladè

Tots els instructors i tècnics són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya – ECAM.

 

Programa “Dona i esport”: es retornarà el 20 % de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual FEEC i que omplin correctament la documentació.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de baixa dificultat i de forma autònoma. Altres objectius són:

-Conèixer del material bàsic de roca, neu i glaç, i de l’equip d’alpinisme.

-Progressar amb seguretat per terreny de roca i neu.

-Assolir confiança en la progressió per terreny de roca i neu de baixa dificultat.

-Conèixer i col·locar amb habilitat i de forma segura els ancoratges per ràpels  bàsics en roca i neu.

-Conèixer el terreny de l’alta muntanya i valorar els riscos.