FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Curs d’Alpinisme nivell 1 (AECR)

Nivell Nivell 1
Ratio 1:4

Aquest curs es fa amb la col·laboració de l’entitat Associació Excta. Catalunya de Reus per tots els federats de les diferents entitats i no federats.

 

PRESENTACIÓ

Fer alpinisme vol dir escalar a l’alta muntanya. L’alçada, els ambients severs i els terrenys precaris són condicions habituals en la pràctica de l’alpinisme.

 

EQUIP I MATERIAL PER CURSETISTA:

  • Equip: casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, peus de gat (opcionals per la 1ª sessió de pràctiques), paraneus, ulleres de sol, 2 parells  de guants (uns impermeables), llum frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.
  • Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnés, piolet, grampons, pals telescòpics (opcional), davallador/assegurador (vuit, “reveso”, galleda o similar), 2 mosquetons de seguretat (HMS), 2 cintes o “cordinos” (120/160cm. aprox.), 1 “cordino” per a nus “machard”  (50 cm aprox. X 6 mm).

 

NORMES DEL CURS:

  • Places: mínim 4 i màxim 8 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 4. Si s’arriba als 4 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar als 8 alumnes.
  • Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2023 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5€ per dia, aprox) a l’entitat que faci l’activitat.
  • Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
  • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
  • El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
  • La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
  • Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

 

PROGRAMA DEL CURS

NOVEMBRE

Dia 2 Presentació-sessió teòrica que es farà a la seu de l’entitat (AEC Reus) a les 20 h.
Dies 4 i 5  Sortides pràctiques. Lloc a determinar. Progressió i auto assegurament en roca i neu.

DESEMBRE

Dies 2 i 3   Sortides pràctiques. Lloc a determinar. Seguretat en l’alta muntanya.

DIRECTOR: Diana Calabuig

Tots els instructors tenen la titulació de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

 

Les dones amb la llicència federerativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

 

Objectius

Dotar a l’alumne dels coneixements i de les capacitats que el permetin progressar amb seguretat a l’hora de fer ascensions d’alta muntanya de baixa dificultat i de forma autònoma.