FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Agenda / Formació

Monitor Federatiu de Marxa Nòrdica 2024

Nivell Monitor
Ratio 1:10

L’Àrea de Formació i ECAM convoca un curs de Monitor de Marxa Nòrdica durant els mesos de abril, maig, setembre i octubre.

El curs federatiu de Monitor de Marxa Nòrdica constarà de 2 blocs i un període de pràctiques.

El bloc comú, serà de muntanya, constarà de 32h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci conegui les principals nocions per moure’s per la muntanya de manera segura.

El bloc específic, serà de Marxa Nòrdica i constarà de 24h aproximades de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h . Amb aquesta formació es pretén que el soci federat conegui els principals continguts de la Marxa Nòrdica. Per accedir aquest bloc els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés.

Requisits d’accés:
· Tenir el carnet federatiu de la FEEC de l’any en curs.
· Haver superat les proves d’accés al curs (només per la part de Marxa Nòrdica).

Calendari del curs:
· Bloc Comú de Muntanya: 20, 21 i 22 d’abril i 18 de maig.
· Bloc Específic de Marxa Nòrdica: 27, 28 de setembre i 5 d’octubre.

– Prova d’accés: La prova d’accés del Bloc Específic de Marxa Nòrdica es farà el dissabte 6 de juliol. És obligatòria per tothom i no pot ser convalidada.

El calendari pot ser subjecte a algun canvi.

Durada del curs: Tant el bloc de comú de muntanya com l’específic de marxa nòrdica tindran una durada de 24 a 32h cada un, amb pràctica, teòrica, classes online, més treball no presencial a casa.
L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 20 places i el mínim per fer el curs és de 14 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa del curs.

Preu d’inscripció: La prova d’accés tindrà un cost de 25€ i el curs de 220€ (120€ el bloc de Marxa Nòrdica i el Bloc Comú 100€). El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Convalidacions: Per convalidar algun dels dos blocs, els socis ens han de fer arribar la documentació de les titulacions a area.formacio@feec.cat.

Les titulacions que es podran convalidar són:

Pel bloc específic de Marxa Nòrdica:

· Instructor de Marxa Nòrdica INWA, FENWA i OWN
· Qualsevol altre titulació haurà de ser valorada per l’ECAM

Pel bloc comú de Muntanya:

· Monitor d’Excursionisme Federatiu o superior
· Certificar d’Excursionisme/ Cicle incial de senderisme o superior
· Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Objectius

Donar a conèixer els continguts bàsics de la Marxa Nòrdica.