FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Xavier Aranda
Foto: Xavier Aranda

L’Àrea de Formació i ECAM de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya convoca  un curs d’ Instructor de Barrancs.

Aquesta formació destinada als socis federats, té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Durada

El curs tindrà una durada de tres caps de setmana alternants amb classes teòrques online i entre setmana.

Dates i lloc de realització

Les dates de les sessions pràctiques seran:

 • El 23 i 24 d’abril, 7 i 8 i 28 i 29 de maig de 2022.

Les dates de les sessions teòriques online seran:

 • El 12,14,19 i 26 d’abril i 10 de maig.

* El calendari detallat pot estar subjecte a canvis.

Requisits previs dels alumnes

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos son:

 • Tenir més de 18 anys al dia de la formalització de la inscripció del curs.
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC de l’any en curs.
 • Tenir un nivell bo de barranquisme
 • Disposar dels bloc comú federatiu de muntanya (*), o qualsevol titulació reglada de muntanya i escalada.

(*) Aquest es podrà cursar abans o després de la formació d’instructor.

Continguts

 • Història de Descensc de Barrancs
 • Geologia i medi ambient
 • Material
 • Progressió Horitzontal i Vertical
 • Tècnica i tàctica al Barranc
 • Seguretat: Planificació Activitats. Desenvolupament i valoració de les activitats entitats
 • Seguretat; Prevenció Accidents
 • Seguretat: PA
 • Barrancs hivernals
 • Aigües vives
 • Autorescat
 • Entrenament i condicionament físic
 • Competició
 • Metodologia

Inscripció i termini

La inscripció i el pagament s’ha de realitzar al gestor de d’inscripcions de la FEEC fins el 9 d’abril de 2022.

Hi ha un mínim de 10 inscrits i màxim de 12. Si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que per currículum tenen més experiència en la matèria.

Preu:

El preu del curs és de 265€.

Pràctiques

Un cop finalitzat el curs, els alumnes hauran de fer unes pràctiques de 90h en qualsevol entitat FEEC.

Aquestes podran ser convalidades en cas que l’entitat o club certifiqui haver complert amb aquestes hores (màxim el 50%, i mínim pràctiques fetes un any enrera). La FEEC proporcionarà als alumnes que ho desitgin diferents entitats repartides per tot Catalunya per fer les pràctiques. Aquestes seran tutoritzades.

Contacte i informació
Per més informació contactar amb ecam@feec.cat , consultar el web de la FEEC o al 683701521.