FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Revista Vèrtex - 286

Parc Natural de l’Alt Pirineu, divers i intens

Setembre-octubre 2019

La gran travessa del PN de l’Alt Pirineu. David Guiu i Olga Rovira

El Parc Natural de l’Alt Pirineu exempplifica la diversitat de paisatges, climes i ecosistemes propis del Pirineu occidental català. A cavall del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, entre l’alta muntanya i les serres prepirinenques, trescarem de d’Esterri d’Àneu fina a Gerri de la Sal, de punta a punta del parc natural més extens de Catalunya.

Serralada Cantàbrica amb BTT. Manel Garcia

La bicicleta representa un mitjà de transport ideal per visitar valls i regions extenses; també per enfilar-se a massissos de grans desnivells si el que es busca són els desafiaments amb bicicleta de muntanya. Presentem la travessa de la serralada Cantàbrica, una de les activitats de BTT de més entitat que es poden realitzar a la Península.

30 anys de Mountain Wilderness Catalunya. Santi Pocino i Serra

El 1987 va néixer a Itàlia Mountain Wilderness Internacional sota l’auspici dels principals alpinistes del moment. Al cap de dos anys ja es fundava a casa nostra Mountain Wilderness Catalunya, que durant tres dècades ha efectuat accions espectaculars i meritòries en defensa de l’alta muntanya.

Crèdits

VÈRTEX 286, SETEMBRE-OCTUBRE 2019

EDITA: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
Tel. 934 120 777 Fax 934 126 353
vertex@feec.cat

DIRECCIÓ: Quim P. Casadesús

CAP DE REDACCIÓ: Xavier Maduell

CONSELL ASSESSOR: Armand Ballart, Rosa Maria Bosch, Eliseu T. Climent, Samuel Colomer, Francesc Domènech, Josep Llusà, Jordi Merino, Adriana Olsina, Ester Sabadell i Joan Maria Vives.

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO: Luis Alfonso, Armand Ballart. Judit Baseiria, Dani Brugarolas, Diego Caballero, Núria Casaldàliga, Eliseu T. Climent, Pere Esteban, Agustí Estruga, Manel García, David Guiu, Josep Llusà, Laura Piferrer, Jesús Jordi Pinatella, Marc Pinsach, Santi Pocino, Olga Rovira, Ester Sabadell i Joan M. Vives

COL·LABORADORS GRÀFICS: Òscar Alemán, Oriol Baró, Jordi Bas, Jordi Canyameres, Oriol Clavera, Edu Català, Pako Crestas, Joan Marc Henares, Arseni Lago, Jonatan Larrañaga, Anna Mongay, Marta Rosàs, Carla López, Pep Serra i Jordi Solé. 

PUBLICITAT, ADMINISTRACIÓ I VENDES: Consol Rodríguez

SUBSCRIPCIONS I ATENCIÓ AL LECTOR: vertex@feec.cat

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: Xavier Maduell

MAPES: MCH

MAQUETACIÓ I DISSENY: Ió Lab - Jaume Marco

IMPRESSIÓ: Litografia Rosés, SA

DISTRIBUCIÓ: SPM, SL / Llibreria Altaïr, SL

Dipòsit legal: B. 36121-1965

ISSN: 0042-4420

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment ni parcial sense consentiment de l’editor. Tampoc no pot ser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui electrònic, mecànic o d’altre tipus.

Vèrtex no es fa responsable de les opinions i valoracions subjectives que els col·laboradors puguin fer en els articles publicats a la revista.

Vèrtex adverteix al lector que la pràctica dels esports de muntanya comporta riscos i aconsella extremar-hi les precaucions.


Membre de:

Amb el suport de: