FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Revista Vèrtex - 260

Langtang: la llum del Nepal després del cataclisme

Maig-juny 2015

Langtang: llums i ombres al Nepal

JORDI FERRANDO

La himalaienca vall de Langtang reuneix l’espectacularitat dels seus paisatges i la bona accessibilitat des de Kàtmandu. D’ençà de la primavera passada es va recuperant de les cicatrius profundes del terratrèmol.

Entrevista Miquel Vilaplana i Miquel Pérez

JAUME FERRÁNDEZ

Vilaplana i Pérez són els directors de dos documentals sobre la història de l’escalada a Catalunya. La seva conversa gira entorn de la divulgació de l’escalada a través del cinema i s’amplia amb reflexions sobre el moviment excursionista, la cultura i el medi ambient.

Els llibres de registre dels cims de les muntanyes

ALBERT I ÒSCAR MASÓ

Els llibres de registre coronen molts cims, però de vegades se’n troben en llocs ben insospitats. Estudiar-los significa endinsar-se en la història i l’evolució de l’excursionisme.

Les altures del Pirineu oriental

CARLES CABRÉ

La travessa «Muntanyes màgiques» és un superb itinerari que recorre els cims i les valls del Freser, Núria, la Molina, Moixeró i Cadí: la millor perspectiva a vol d’ocell del Pirineu oriental català.

De l’Aran al Canigó pedalant i escalant

CESC GRAU I SAMUEL COLOMER

L’agost de fa tres anys, quatre muntanyencs catalans van idear un recorregut de més de 500 quilòmetres i 16.000 metres de desnivell positiu pel Pirineu català i occità. El van realitzar amb BTT, però a més es van «distreure» fent llargues escalades d’alta muntanya.


Crèdits

VÈRTEX 260, MAIG-JUNY 2015

EDITA: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
Tel. 934 120 777 Fax 934 126 353
vertex@feec.cat

DIRECCIÓ: Francesc Vila

CAP DE REDACCIÓ: Xavier Maduell

CONSELL ASSESSOR: Josep M. Arias, Eliseu T. Climent, Pito Costa, Jordi Fortuny, Jordi Lalueza, Josep Llusà, Xavier Maduell, Glòria Martí, Pep Mata, Jordi Merino, Anna Mongay, Vicent Partal, Carme Porta, Agustí Sala, Lluís Simó i Joan Tutusaus.

SECCIONS
Actualitat: Elisenda Palou
Opinió: Dani Brugarolas, Eliseu T. Climent, Enric Faura, Marc Pinsach i Ester Sabadell.
Estil alpí: Laura Piferrer
Escalada esportiva: Marieta Cartró
Vies noves: Armand Ballart
Muntanyes de paper: Judit Baseiria

HAN COL·LABORAT EN AQUEST NÚMERO: Nil Alcubilla, Josep Manuel Anglada, Arxiu Fotogràfic del CEC, Armand Ballart, Oriol Baró, Jordi Bas, Juan Manuel Borrero, Carles Cabré, Xavier Capdevila, Guillem Casanova, Samuel Colomer, Estimball Films, Núria Fabregat, Xavier Fernández, Jaume Ferrández, Jordi Ferrando, Conxita Garcia, Carles González, Cesc Grau, Llucià Hernández, Quim Hernández, Toni Hosta, Josep Llusà, Israel Macià, Diego Marsella, Ernest Masó Gallart, Albert Masó Garcia, Òscar Masó Garcia, Colette McInerney, Anna Milans, Anna Mongay, Musée Pyrénéen de Lourdes, David Palmada, Marçal Rocias, Eudald Ros, Ferran Saló, Albert Torres i Vicenç Villa.

PUBLICITAT, ADMINISTRACIÓ I VENDES: Consol Rodríguez

SUBSCRIPCIONS I ATENCIÓ AL LECTOR: lectors.vertex@feec.cat

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA Xavier Maduell

MAPES: MCH

MAQUETACIÓ I DISSENY: Ió Lab - Ima Ferri i Jaume Marco

IMPRESSIÓ: Litografia Rosés, SA

DISTRIBUCIÓ: SPM, SL / Llibreria Altaïr, SL

Dipòsit legal: B. 36121-1965

ISSN: 0042-4420

Reservats tots els drets. Aquesta publicació no pot ser reproduïda ni totalment ni parcial sense consentiment de l’editor. Tampoc no pot ser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui electrònic, mecànic o d’altre tipus.

Vèrtex no es fa responsable de les opinions i valoracions subjectives que els col·laboradors puguin fer en els articles publicats a la revista.

Vèrtex adverteix al lector que la pràctica dels esports de muntanya comporta riscos i aconsella extremar-hi les precaucions.


Membre de:

Amb el suport de: