FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 09/10/2017

Vols ser tècnic de senders? Inscriu-te al curs

Senders

L’Àrea de Territori de la FEEC obre el termini d’inscripció per al Curs de Formació en línia de Tècnic de Senders FEEC que tindrà lloc del 6 de novembre del 2017 al 15 de maig del 2018. Aquest curs és una formació no reglada de la FEEC. Permetrà l’execució d’informes tècnics d’homologació de projectes de senders senyalitzats amb les marques GR®, PR®-C i SL®-C i acreditar la capacitat per realitzar projectes de senders homologats en l’àmbit català. El procés també forma els tècnics per assessorar tant a entitats excursionistes com a altres promotors, públics o privats, que desitgin dur a terme senders amb les marques registrades.

La titulació s’obté després de superar satisfactòriament dues fases. La primera se centra en continguts teoricopràctics en modalitat en línia i presencial, que cal superar en la seva integritat. La segona consisteix en pràctiques tutoritzades abordant dues situacions: anàlisi i valoració d’un sender ja senyalitzat i elaboració d’un projecte bàsic per a la senyalització d’un sender amb les marques de GR®, PR® i SL®. Cal superar la primera part per poder accedir a la segona. Un cop superada l’avaluació de la part teòrica i culminada la fase de pràctiques, s’habilita a la persona per al desenvolupament de totes les funcions pròpies de l’activitat de Tècnic de Senders FEEC.

El contingut del curs se centra a conèixer tot el que es necessita per a culminar la senyalització d’un sender de mobilització pedestre usant les tres marques federatives. Aborda les fonts d’informació per conèixer els vials d’una zona i criteris per a l’elecció dels més adequats, la consecució de la documentació que proporciona la garantia jurídica de trànsit per al senderista i les metodologies per a valorar i disminuir els riscos. També s’adquiriran coneixements per a la bona ubicació de marques i metodologies de marcatge, les rutines més adequades per a la divulgació correcta de la xarxa a la comunitat senderista i els coneixements perquè els treballs d’implantació suposin una major satisfacció per al senderista, un major impacte socioeconòmic i un menor impacte mediambiental.

Formalització de la matrícula
Modalitat: curs en línia
Titulació: tècnic de Senders FEEC
Preu: 300 €
Places: mínim 25 i màxim 40 (si no s’arriba al mínim de 25 alumnes, no es realitzarà el curs).
Període d’inscripcions: del 9 d’octubre al 29 d’octubre.

Requisits obligatoris
– Estar en possessió del carnet federatiu de l’any en vigor.
– Ser major d’edat.
– Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent.
– Disposar d’ordinador i de connexió a internet.
– Coneixements bàsics d’informàtica.
– Coneixements bàsics d’orientació, cartografia i GPS.

Podeu fer arribar el formulari d’inscripció degudament emplenat a l’adreça de correu electrònic senders@feec.cat, presencialment a la seu de la FEEC o a través del correu postal.