FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 22/01/2019

Vols ser tècnic de marxa nòrdica?

Marxa nòrdica

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoquen un curs de tècnic de nivell 1 en Marxa Nòrdica. Aquesta és una formació oficial i reconeguda a nivell de tot l’estat espanyol que permet la inscripció directa al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

La prova d’accés es durà a terme el 23 de febrer a Esplugues de Llobregat. Per participar a la prova d’accés i al curs és necessari tenir llicència federativa de la FEEC o ser sòcia de ple dret de l’Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya. A partir d’aquí es durà a terme un bloc específic de març a juny. Un cop superat, l’alumne haurà d’inscriure’s a un bloc comú LOE que convoqui l’Escola Catalana de l’Esport o qualsevol dels centres públics. El bloc comú serà semipresencial del 26 de juny a l’11 de juliol. Un cop superat aquests dos blocs s’haurà de realitzar un període de pràctiques, entre el 17 de maig de 2019 i el 17 de maig de 2020.

Es pot trobar tota la informació del curs en el següent document.

Per inscriure’s a les proves d’accés, al bloc específic i al període de pràctiques, l’alumne haurà de presentar el full d’inscripció del curs i tota la documentació que s’hi especifica, presencialment a la seu de la FEEC (La Rambla 41, principal, 08002 de Barcelona, en horari de 9 a 14 h i de 17 a 20 h). La inscripció es farà per ordre de presentació de la documentació i no s’acceptarà cap inscripció que no estigui completa.

Es farà la inscripció a la prova d’accés i al curs a la vegada però únicament s’haurà d’abonar el preu de les proves d’accés. Un cop realitzades les proves d’accés, les primeres vint persones aptes tindran plaça al curs. En cas de ser apte però quedar fora del curs per manca de places es farà una llista d’espera mantenint l’ordre d’inscripció, per anar completant les places en cas de renúncia.

Terminis:

 • Fins al 15/02/19: inscripció
 • 19/02/19: llistat provisional d’admesos a la prova d’accés
 • 21/02/19: llistat definitiu d’admesos a la prova d’accés
 • 26/02/19: acta definitiva de la prova d’accés
 • 04/03/19: llistat definitiu d’admesos al curs
 • Del 04/03/19 al 15/03/19: terminis de pagament de l’import del curs

Documentació per la inscripció a les proves d’accés i al curs:

 • Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés
 • Fotocòpia compulsada del graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. També es podrà portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • Fotocòpia compulsada del DNI. També es podrà portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Llicència federativa en curs.
 • Document justificatiu del pagament de la prova d’accés (a l’hora de fer l’ingrés indicar Nom i cognom + MN)
 • Sol·licitud d’inscripció al curs

Fotos / Club NordicWalks i Pep Barberà