FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 05/03/2018

Vesteix-te de groc, federa’t aquest 2018!

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha començat la nova temporada de carnets per al 2018, aprovats a l’Assemblea General Extraordinària celebrada a Sabadell el passat 25 de novembre.

El carnet federatiu per al 2018 ha començat a ser vàlid l’1 de gener, encara que s’hagi expedit abans. Recordem que les entitats que no s’atenguin a la normativa vigent de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD), no els serà possible tramitar els carnets del 2018 fins que regularitzin la situació.

Totes aquelles persones interessades en federar-se poden consultar el nostre directori d’entitats i escollir aquella a través de la qual es volen federar.

 

Assegurança per a les activitats d’educació en el lleure

Enguany el carnet arriba amb novetats importants, entre les que cal destacar l’oferta d’una assegurança per a les activitats d’educació en el lleure organitzades per les entitats de la FEEC.

Aquesta assegurança va dirigida als menors que no realitzin esports però que realitzin activitats d’oci en el medi natural organitzades per la FEEC. El menor es donarà d’alta al llarg de l’any i tindrà cobertura per a tot l’any, independentment del número d’activitats en les que participi.

L’assegurança cobreix els riscos de defunció, incapacitat permanent i assistència sanitària de totes les persones menors de 18 anys participants en activitats d’educació en el lleure, com són:

  1. Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, sigui quina sigui la seva denominació i característiques.
  2. Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

En el supòsit de defunció d’una persona menor de 14 anys, l’assegurança es destinarà a cobrir les despeses de sepeli.

El preu és de 8 euros i l’àmbit territorial que cobreix és tot el món. Tant els centres concertats com el telèfon és el mateix que el dels federats (900 120 180, gratuït).

Només podran tramitar carnets federatius de lleure les entitats que tinguin reconegut el lleure com a activitat.

Una altra novetat és la cobertura dels accidents dels federats durant les estances en refugis amb motiu de la pràctica esportiva i la cobertura del rescat i l’assistència sanitària de caràcter urgent, tot i que no sigui derivada d’un accident. També s’amplia el termini de cobertura dels accidents en viatges a l’estranger, que passen a estar coberts els que es produeixin durant els 90 consecutius des del moment en què se surti d’Espanya.

El disseny d’aquest carnet també és especial i s’afegeix una il·lustració de còmic que ha fet l’il·lustrador Edu Català.

Millores generals

Pel que fa a les millores generals, hi ha hagut un mínim augment del preu del carnet federatiu respecte l’any passat, que anirà entre els 50 cèntims i 1 euro anuals en funció de la modalitat escollida. Mantenim el número d’atenció telefònica gratuït a Espanya (900 120 180) i la tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual. Atenció telefònica en català i manteniment de les condicions de primes i capitals augmentades considerablement l’any passsat.