FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Recordatori del tancament de la via ferrada La Teresina de Montserrat | FEEC

Notícies - 03/08/2015

Recordatori del tancament de la via ferrada La Teresina de Montserrat

Transcrivim el comunicat que ha emès el Patronat de la Muntanya de Montserrat per recordar el tancament de la via ferrada La Teresina:

“En data 31 de juliol de 2015, el Patronat de la Muntanya de Montserrat comunica que durant el mes d’agost i una part del mes de setembre la via ferrada “La Teresina” romandrà tancada a l’espera de l’actuació de reequipament que resta pendent i fins la finalització dels treballs de millora de les instal·lacions.

L’execució dels treballs de restauració dels trams que falten es duran a terme al llarg del mes de setembre de 2015.

El Grup de Treball de millora de la Seguretat, format pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE), estan treballant per millorar les instal·lacions de la via ferrada en general i, sobretot, dels trams més malmesos i degradats.

Per tant, és totalment prohibit realitzar la via ferrada “La Teresina” fins al proper avís del Patronat.

Els usuaris trobaran l’avís de tancament senyalitzat als cartells que s’han col·locat a les zones properes d’aparcament i d’accés a la via ferrada.”

La via ferrada està tancada des del 23 de desembre de l’any passat i ja s’han repassat punts d’ancoratge de subjecció del cablejat, s’ha instal.lat nou cablejat de seguretat en tota la via, s’han repassat els graons que hi ha col·locats i, finalment, s’han reforçat trams finals de cable i capçaleres verticals.