FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Marta Sánchez
Foto: Marta Sánchez

Notícies - 02/02/2021

Oberta la convocatòria a les proves d’accés al curs de Tècnic de Marxa Nòrdica

Baix Llobregat Marxa nòrdica Formació

La formació reglada de la FEEC continua amb força aquest 2021 i ho fa amb un nou curs de Tècnic de Nivell 1 en Marxa Nòrdica a l’Escola Catalana de l’Esport (Esplugues de Llobregat). Les inscripcions a les proves d’accés i al curs ja estàn obertes i es poden realitzar fins al 16 de febrer.

Aquesta és una formació oficial i reconeguda a nivell de tot l’estat espanyol i permet la inscripció directa al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Per inscriure’s a les proves d’accés, al bloc específic i al període de pràctiques, l’alumne haurà de presentar tota la documentació que s’especifica en el full d’inscripció a les proves, a més del full d’inscripció al curs, presencialment a la seu de la FEEC. La inscripció es farà per ordre de presentació de la documentació i no s’acceptarà cap inscripció que no estigui completa.

Es farà la inscripció a la prova d’accés i al curs a la vegada però únicament s’haurà d’abonar el preu de les proves d’accés, un cop realitzades les proves d’accés, les primeres vint persones aptes tindran plaça al curs. En cas de ser apte però quedar fora del curs per manca de places es farà una llista d’espera mantenint l’ordre d’inscripció, per anar completant les places en cas de renuncia.

Per participar a la prova d’accés i al curs és necessari tenir llicència federativa de la FEEC o ser sòcia de ple dret de l’Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya.

Terminis:
 • Fins al 16/02/2021. Inscripció al curs i pagament de la prova
 • 22/02/2021. Llistat provisional d’admesos a la prova d’accés
 • 24/02/2021. Llista definitiva d’admesos a la prova d’accés
 • 03/03/2021. Acta definitiva de la prova d’accés
 • 06/03/2021. Llista definitiva d’admesos al curs
 • Del 06/03 fins al 12/03/201 Terminis de pagament de l’import del curs
Documentació per la inscripció a les proves d’accés i al curs:
 • Sol·licitud d’Inscripció de les Proves d’Accés
 • Fotocòpia compulsada del graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. També es podrà portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • Fotocòpia compulsada del DNI. També es podrà portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Llicencia federativa en curs*.
 • Document justificatiu del pagament de la prova d’accés (a l’hora de fer l’ingrés indicar Nom i cognom + MN)
 • Sol·licitud d’inscripció al curs

Un cop superat el bloc específic, l’alumne haurà d’inscriure’s a un bloc comú LOE que convoqui l’Escola Catalana de l’Esport o qualsevol dels centres públics.