FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 29/11/2018

Oberta la convocatòria a les proves d’accés a monitors i instructors

Formació

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoquen les proves d’accés a monitors d’excursionisme i instructors de les especialitats d’excursionisme, alpinisme i esquí de muntanya, pel cap de setmana del 19 i 20 de gener.

Les proves per a monitors d’excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a l’apartat de Formació i ECAM.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així doncs, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i posteriorment realitzar el curs en properes convocatòries dintre d’aquest període.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC.  El termini de presentació és el 4 de gener i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.

Foto / Òscar Márquez