FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 30/11/2021

Noves mesures, certificat Covid-19

Entitats Federats

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física ha fet públiques les noves mesures que entraran en vigència a partir d’aquest divendres 3 de desembre.

El passaport Covid serà necessari per alguns rocòdroms que no tinguin més de set metres d’alçada. De fet aquest passaport l’hauran de presentar  les persones usuàries dels gimnasos i sales on es practiqui activitat física i/o esportiva.

Una sala esportiva segons la SGEAF és: “aquell espai de pràctica d’activitat física/esportiva en recinte tancat amb menys alçada que els pavellons (menys de 7 metres, que és l’alçada de referència mínima del PAV1), amb aparells o sense, on es desenvolupen diferents activitats esportives”.

Així doncs aquelles sales d’escalada que no compleixin aquests requisits hauran de demanar el passaport Covid a l’entrada abans de practicar l’activitat.

Des de la SGEAF es deixa clar que els vestidors seguiran oberts i no es demanarà el passaport Covid en cas d’utilitzar, només en cas de realitzar pràctica esportiva.

Les persones menors de 12 anys no han de presentar en cap cas el certificat Covid.

Per accedir a les entitats o clubs excursionistes no es necessari el passaport Covid, únicament han de presentar el certificat els usuaris que accedeixin al gimnàs o a la sala esportiva per fer la pràctica esportiva. En cas que es realitzi una competició en aquestes sales (rocòdroms, bulders) s’haurà d’exigir també el certificat Covid.

Quines activitats esportives s’han de practicar amb mascareta? La normativa estatal estableix que és obligatori l’ús de la mascareta en les activitats desenvolupades en espais tancats d’ús públic, a excepció de l’activitat duta a terme en piscines. Les activitats esportives grupals en instal·lacions esportives cobertes s’han de dur a terme amb mascareta. Aquesta obligatorietat de l’ús de mascareta no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o un consell esportiu, participin en les competicions universitàries oficials i formin part d’un mateix grup bombolla, així com les activitats de piscina.

Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden obrir amb un aforament del 100% i ús dels vestidors segons les condicions de ventilació que permet la normativa (ventilació natural o altres sistemes). També caldrà seguir les condicions d’ús de la mascareta establertes en la normativa catalana i estatal, així com les noves condicions d’accés amb certificat Covid per a persones usuàries de sales i gimnasos. Les instal·lacions a l’aire lliure poden obrir també al 100% i no caldrà demanar certificats.

Pel que fa a les competicions a l’aire lliure des de la SGEAF es deixa clar que “Atenent a l’impacte de la mobilitat que representi la competició, quan aquesta comporti el tall de carreteres, i per tal de garantir-ne la seguretat, el CCE, d’acord amb el Departament d’Interior, acordarà les autoritzacions de les peticions realitzades al propi Departament per tal d’evitar concentracions de competicions en un mateix territori i en una mateixa data. En aquest sentit, si es produeix aquest fet, es prioritzarà la competició organitzada per les federacions esportives”.

Les competicions estan totes permeses sense restriccions.

 

FAQS SGEAF