FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Notícies - 08/04/2021

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC es farà de forma telemàtica

Entitats

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària que es farà de forma telemàtica per segon cop. L’assemblea es farà el pròxim dissabte 8 de maig, a les 10 del matí en única convocatòria.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2020 i l’estat de comptes a 31 de desembre, entre altres punts amb ratificacions o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

Ordre del dia

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
  2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció dels vots corresponents per entitat segons els socis declarats.
  3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per delegació.
  4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
  5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
  6. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut
  7. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2020 i de l’estat de comptes a 31 de desembre
  8. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
  9. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els terminis i les condicions de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives catalanes.
  10. Torn obert de paraules.

Convocatòria Assamblea General Extraordinària

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària en convoca a les entitats i clubs a l’Assemblea General Extraordinària de convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva de la FEEC. A l’ordre del dia també hi ha l’aprovació, si s’escau, del reglament i el calendari electoral.

Un calendari que en cas de ser aprovat per l’assemblea portaria a celebrar les eleccions per triar la nova junta electoral de la FEEC el pròxim 12 de juny.

Ordre del dia 

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
 2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció dels vots corresponents per entitat segons socis declarats.
 3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per delegació.
 4. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva de la FEEC.
 5. Aprovació, si s’escau, del reglament electoral.
 6. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral.
 7. Nomenament per sorteig de la Junta Electoral.
 8. Torn obert de paraules.