FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 28/04/2016

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC, el 28 de maig a Sant Cugat del Vallès

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat (el Vallès Occidental), el dissabte 28 de maig, a les 9.30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona. Aquesta Assemblea està organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou, l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2015 i l’estat de comptes a 31 de desembre, entre d’altres punts amb ratificacions o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

Segons els Estatuts de la FEEC, les propostes de canvis en l’ordre del dia provisional i les propostes de les entitats hauran d’arribar a la FEEC per escrit abans del 14 de maig.