FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Feec Notícies -
Feec Notícies -

Notícies - 19/05/2017

L’Assemblea General Ordinària de la FEEC, el 27 de maig a Bítem

Societat

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha convocat a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc al Casal de la Unió Recreativa de Bítem (Baix Ebre), el dissabte 27 de maig, a les 9.30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona. L’Assemblea serà organitzada pel Club Esportiu Montaspre.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2016 i l’estat de comptes a 31 de desembre, entre altres punts amb ratificacions o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

Convocatòria de dues Assemblees Generals Extraordinàries

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària es convoca a les entitats i clubs a l’Assemblea General Extraordinària de convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva de la FEEC. A l’ordre del dia també hi ha l’aprovació, si s’escau, del reglament i el calendari electoral.

Posteriorment es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària de modificació d’estatuts de la FEEC, per a la inclusió de les disciplines esportives del canicròs i de les vies ferrades i de l’article 136bis que fa referència al Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya.