FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Foto: Quim P. Casadesús
Foto: Quim P. Casadesús

Notícies - 29/04/2024

L’Assemblea de la FEEC, el 25 de maig a Sant Feliu de Guíxols

Baix Empordà Entitats Federats

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca a totes les entitats i clubs federats a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà lloc a a Sala Abad Panyelles del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, carrer del Monestir numero 1 de Sant Feliu de Guíxols, el dissabte 25 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona, organitzada per el Centre Excursionista Montclar.

Entre els punts més destacats, l’ordre del dia de l’Assemblea de la FEEC inclou l’aprovació de la memòria d’activitats de l’exercici vençut, l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2023 i l’estat de comptes a 31 de desembre, entre altres punts amb ratificacions o resolucions de propostes que pugin fer les entitats.

La FEEC ha convocat a més de 400 entitats i clubs a aquesta AGO de Sant Feliu de Guíxols.

Ordre del dia

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
 2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció dels vots corresponents per entitat segons els socis declarats.
 3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per delegació.
 4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
 5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
 6. Ratificació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
 7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut
 8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2023 i de l’estat de comptes a 31 de desembre
 9. Presentació i aprovació si s’escau dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2023 de la mercantil 100 per 100 Muntanya, SL
 10. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
 11. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els terminis i les condicions de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives catalanes.
 12. Torn obert de paraules.